Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:scenarios:znx

Σενάρια ΖΝΧ

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε επεμβάσεις στο σύστημα παραγωγής ΖΝΧ του κτιρίου (παραγωγή, δίκτυο, τερματικές & βοηθητικές μονάδες).
Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Προτεινόμενες επεμβάσεις

Επιλέγετε από το μενού μία από τις προτεινόμενες επεμβάσεις. Οι παρακάτω τιμές μεταφέρονται στον διπλανό πίνακα:

  • ΒΑ/SCOP (ανάλογα αν έχει δηλωθεί Λέβητας ή ΑΘ): Ο ΒΑ αρχικοποιείται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (βλ. παρακάτω πίνακα), ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή
  • Ισχύς: Αρχικοποιείται η τιμή του υπάρχοντος συστήματος, ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή
  • Κόστος: Αρχικοποιείται το κόστος σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ, ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή

Στη συνέχεια έχετε 2 επιλογές:

  • Με το κουμπί Προσθήκη, προσθέτετε το νέο σύστημα κάτω από το υπάρχον (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης αντικατάσταση). Πλέον έχετε 2 συστήματα στην λίστα, πρέπει να ορίσετε βαθμό κάλυψης για το κάθε ένα.
  • Με το κουμπί Αντικατάσταση, αντικαθιστάτε το υπάρχον σύστημα με το νέο (σε περίπτωση πλήρους αντικατάστασης). Το παλιό σύστημα διαγράφεται από τον πίνακα, μένει το νέο με βαθμό κάλυψης 1.

Οτι αλλαγές προκύπτουν στον πίνακα πρασινίζουν για να μπορεί ο χρήστης να δει εποπτικά τι έχει τροποποιηθεί.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτεινόμενες επεμβάσεις στα Σενάρια Θέρμανσης.

Άλλες επεμβάσεις

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στος τιμές του Πίνακα, είτε αφορά στο σύστημα παραγωγής, στο δίκτυο διανομής, στα συστήματα αποθήκευσης και στις βοηθητικές μονάδες.

Συχνές ερωτήσεις

Πως δηλώνω Ηλιακό συλλέκτη;
Όπως στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, έτσι και στο easykenak, ο ηλιακός δηλώνεται σε ξεχωριστή καρτέλα ηλιακού.

Πως δηλώνω συστήματα παραγωγής ΖΝΧ (πχ. λέβητες διπλής-, τριπλής-ενερέργειας);
Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για συστήματα παραγωγής ΖΝΧ (λέβητες διπλής-, τριπλής-ενερέργειας).

manual/scenarios/znx.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/11 01:42 από stavros