Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

changelog

Λίστα αλλαγών

Το easyKENAK βελτιώνεται συνεχώς, έχει ανανεωθεί μέχρι στιγμής πάνω από 140 φορές τα τελευταία 8 χρόνια (Q4/2021). Οι βελτιώσεις αφορούν νέες δυνατότητες (π.χ. σκαριφήματα, ΜΘΧ, κλπ), νέα εργαλεία (π.χ. κριτήρια εξοικονομώ), νέα σενάρια, αλλαγές στο interface, και μικρές διορθώσεις.
Από το τέλος 2021 και στο εξής, θα κοινοποιούμε εδώ τις σημαντικότερες αλλαγές προκειμένου να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε άμεσα τις όποιες νέες δυνατότητες παρέχονται.


v1.162 Νέο

28/10/2023 - v1.162 - ιστόγραμμα χ1

 • Το ιστόγραμμα συντελεστή χ1 για τα σενάρια του “εξοικονομώ” υπολογίζεται πλέον σε κτίρια των τελευταίων 120 ημερών αντί 30 για το νομό.

Νέο

12/10/2023 - v1.160 - τύπος κτιρίου στο βήμα 1

 • Ορισμός “ολόκληρο κτίριο”/“κτιριακή μονάδα” χωρίς εισαγωγή XML header, στο βήμα1

Νέο

12/06/2023 - v1.152 - Υποστήριξη εξοικονομώ 2023

 • Νέα σενάρια και αναβαθμισμένη καρτέλα κριτηρίων

Νέο

4/9/2022 - v1.149 - Επαφές με ΜΘΧ

 • Επιπλέον έλεγχοι επικαλυπτόμενων στοιχείων στη σχεδίαση
 • Διόρθωση προβλήματος όταν υπήρχαν διαχωριστικές επιφάνειες μόνο στο 2ο ΜΘΧ

Νέο

31/12/2021 - v1.142 - Σενάρια

 • Εργαλειο υπολογισμού μέγιστης ισχύος Pgen και Pznx στα σεναρια

Νέο

15/12/2021 - v1.141 - Εξοικονομώ/Αποτελέσματα

 • Ανανεωμένα μόρια παλαιότητας και κόστη σεναρίων εξοικονομώ 2021
 • Εμφάνιση και των σεναρίων στην καρτέλα “Απαιτήσεις-Κατανάλωση”

Νέο

22/11/2021 - v1.137 - Εξοικονομώ 2021

 • Δυνατότητα τροποποίησης του χ1, στο εξοικονομώ 2021

Νέο

14/11/2021 - v1.134 - Εξοικονομώ 2021

 • Υποστήριξη έκπτωσης για αλουμίνια/άκαυστα στη βαθμολογία εξοικονομώ 2021

Νέο

07/11/2021 - v1.131 - Εξοικονομώ 2021

 • Πλήρως λειτουργική και ανανεωμένη καρτέλα “Εξοικονομώ 2021” στα αποτελέσματα

Νέο

31/10/2021 - v1.127 - ΜΘΧ & ΗΧ

Νέο

20/10/2021 - Εξοικονομώ 2021

 • Νέα σενάρια σύμφωνα με εξοικονομώ 2021
 • Αυτόματος υπολογισμός κριτηρίων εξοικονομώ για τα σενάρια (δοκ)
 • Δείτε το σενάριό σας πως ταξινομείται σε σχέση με τα άλλα του νομού! (δοκ)

Βελτιώσεις

10/10/2021 - Προσθήκες και βελτιώσεις

 • Δυνατότητα αντιγραφής κτιρίου σε άλλο χρήστη
 • Νέοι τύποι αερισμού διαφανών
 • Πολλές επιπλέον μικρότερες βελτιώσεις

Νέο

16/11/2020 - Σενάρια

changelog.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/10/28 21:39 από sivann