Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step1:id

Ταυτότητα Κτιρίου

Όνομα Κτιρίου

Δώστε μια εύκολη ονομασία που θα φαίνεται στη Λίστα Κτιρίων καθώς και στην επάνω μπάρα σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας ενός κτιρίου. Μπορεί να είναι με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες (τουλ. 2 χαρ.).

Σχόλια

Γράψτε ελεύθερο κείμενο.

Tags

Δώστε όσες ετικέτες θέλετε. Πρόκειται για λέξεις-ετικέτες που χαρακτηρίζουν ένα κτίριο. Χρησιμεύουν για να κάνουν εύκολο το φιλτράρισμα στην αναζήτηση κτιρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους

  • για να ξεχωρίζετε πραγματικά πιστοποιητικά από δοκιμαστικά (πχ. tag=”test”)
  • για να σημαδεύετε κάποια ειδικά κτίρια (πχ. tag=”τριτογενής”)
  • για να ξέρετε ποιος συνεργάτης δουλεύει κάθε κτίριο (πχ. tag=”Δημήτρης”)

Στοιχεία Κτιρίου από XML

Εδώ φορτώνετε το αρχείο xml με τα αρχικά δεδομένα κτιρίου που παίρνετε από το buildingcert (XML header) που περιλαμβάνει τη διεύθυνση και τη χρήση του κτιρίου. Όχι το τελικό XML. Η εισαγωγή του αρχείου xml μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

  • Από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”, επιλέγετε το αρχείο από το σημείο του δίσκου που το έχετε αποθηκεύσει
  • Απο το δίσκο σας, κάνετε “drag & drop” το αρχείο, πάνω από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”
  • Τα στοιχεία κτιρίου μπορείτε να τα διαγράψετε και να τα επαναφορτώστε (τα ίδια ή άλλα)
  • Τα στοιχεία κτιρίου δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε (για να μην υπάρχει ασυμβατότητα με τα στοιχεία του buildingcert).
  • Τα στοιχεία κτιρίου είναι προαιρετικά, δεν επηρεάζουν την ενεργειακή κατάταξη, αλλά η συμπλήρωσή τους βοηθάει στην πληρέστερη αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του κτιρίου στο easykenak.

Έτσι κατεβάζετε το XML HEADER

manual/step1/id.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 15:36 από sivann