Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step1:id

Ταυτότητα Κτιρίου

Όνομα Κτιρίου

Δώστε μια εύκολη ονομασία που θα φαίνεται στη Λίστα Κτιρίων καθώς και στην επάνω μπάρα σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας ενός κτιρίου. Μπορεί να είναι με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες (τουλ. 2 χαρ.).

Σχόλια

Γράψτε ελεύθερο κείμενο.

Tags

Δώστε όσες ετικέτες θέλετε. Πρόκειται για λέξεις-ετικέτες που χαρακτηρίζουν ένα κτίριο. Χρησιμεύουν για να κάνουν εύκολο το φιλτράρισμα στην αναζήτηση κτιρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους

  • για να ξεχωρίζετε πραγματικά πιστοποιητικά από δοκιμαστικά (πχ. tag=”test”)
  • για να σημαδεύετε κάποια ειδικά κτίρια (πχ. tag=”τριτογενής”)
  • για να ξέρετε ποιος συνεργάτης δουλεύει κάθε κτίριο (πχ. tag=”Δημήτρης”)

Στοιχεία κτιρίου

Εδώ ορίζετε τα εξής:

  • τη χρήση του κτιρίου: παίρνει τιμή από το buildincert XML header ή εάν λείπει από την 1η ΘΖ
  • το εάν είναι πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή κτιριακή μονάδα (τμήμα κτιρίου): παίρνει τιμή από το buildincert XML header ή το δηλώνετε απευθείας στο βήμα1
  • τα υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου, διεύθυνση, ιδιοκτήτης κτλ (πληροφοριακά): παίρνει τιμή από το buildincert XML header

Για το πως θα εισάγετε το XML header δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες: Στοιχεία Κτιρίου από XML (Header)

manual/step1/id.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/10/25 06:52 από sivann