Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step1:id

Ταυτότητα Κτιρίου

Όνομα Κτιρίου: Δώστε μια εύκολη ονομασία που θα φαίνεται στη Λίστα Κτιρίων καθώς και στην επάνω μπάρα σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας ενός κτιρίου. Μπορεί να είναι με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες (τουλ. 2 χαρ.).

Σχόλια: Γράψτε ελεύθερο κείμενο.

Tags: Δώστε όσες ετικέτες θέλετε. Πρόκειται για λέξεις-ετικέτες που χαρακτηρίζουν ένα κτίριο. Χρησιμεύουν για να κάνουν εύκολο το φιλτράρισμα στην αναζήτηση κτιρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους - για να ξεχωρίζετε πραγματικά πιστοποιητικά από δοκιμαστικά (πχ. tag=”test”) - για να σημαδεύετε κάποια ειδικά κτίρια (πχ. tag=”τριτογενής”) - για να ξέρετε ποιος συνεργάτης δουλεύει κάθε κτίριο (πχ. tag=”Δημήτρης”)

Στοιχεία Κτιρίου: Εδώ φορτώνετε το αρχείο xml με τα δεδομένα κτιρίου που παίρνετε από το buildingcert. Η εισαγωγή του αρχείου xml μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: α. Από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”, επιλέγετε το αρχείο από το σημείο του δίσκου που το έχετε αποθηκεύσει β. Απο το δίσκο σας, κάνετε “drag & drop” το αρχείο, πάνω από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”

Τα στοιχεία κτιρίου μπορείτε να τα διαγράψετε και να τα επαναφορτώστε (τα ίδια ή άλλα) Τα στοιχεία κτιρίου δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε (για να μην υπάρχει ασυμβατότητα με τα στοιχεία του buildingcert). Τα στοιχεία κτιρίου είναι προαιρετικά, δεν επηρεάζουν την ενεργειακή κατάταξη, αλλά η συμπλήρωσή τους βοηθάει στην πληρέστερη αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του κτιρίου στο easykenak.

manual/step1/id.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:29 από stavros