Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step1:xmlheader

Στοιχεία Κτιρίου από XML (Header)

Στο βήμα 1, επιλέξτε το σωστό τύπο κτιρίου “Ολόκληρο Κτίριο/Κτιριακή μονάδα”. Εάν η χρήση του κτιρίου είναι διαφορετική από τη χρήση της 1ης θερμικής ζώνης, τότε πρέπει να ακολουθήσετε και την παρακάτω διαδικασία, ανεβάζοντας το XML Header.

Μπορείτε να ανεβάσετε το XML header (Όχι το τελικό XML) με τα αρχικά δεδομένα κτιρίου που παίρνετε από το buildingcert (XML header) και που περιλαμβάνει:

  • τα στοιχεία του κτιρίου
  • τη χρήση του κτιρίου
  • το εάν είναι πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή κτιριακή μονάδα (τμήμα κτιρίου)


Σημειώστε ότι:

  • Τα στοιχεία κτιρίου δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε (για να μην υπάρχει ασυνέπεια με τα στοιχεία του buildingcert).
  • Τα περισσότερα στοιχεία κτιρίου είναι προαιρετικά, δεν επηρεάζουν την ενεργειακή κατάταξη, αλλά η συμπλήρωσή τους βοηθάει στην πληρέστερη αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του κτιρίου στο easykenak.
  • Τα στοιχεία του XML Header περιλαμβάνονται και στο τελικό XML
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει σωστή χρήση κτιρίου στο buildingcert πριν κατεβάσετε το XML header και σωστή κατηγορία Κτίριο/Κτιριακή μονάδα διαφορετικά θα σας βγάλει μήνυμα λάθους για τη χρήση του κτιρίου όταν ανεβάσετε το τελικό XML.

Πως θα παραγάγετε το XML (Header) στο buildingcert

1. Δηλώστε τα τεχνικά στοιχεία κτιρίου: βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει σωστή χρήση κτιρίου στο buildingcert πριν κατεβάσετε το XML header και σωστή κατηγορία Κτίριο/Κτιριακή μονάδα:

Χρήση κτιρίου Κτίριο (ολόκληρο)/Κτιριακή μονάδα (τμήμα)

2. Κατεβάστε το XML Header ως εξής:

3. To εισάγετε στο easyKENAK στο βήμα 1 ως εξής:

  • Από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”, επιλέγετε το αρχείο από το σημείο του δίσκου που το έχετε αποθηκεύσει
  • Απο τον υπολογιστή σας, κάνετε “drag & drop” το αρχείο, πάνω από το κουμπί “Εισαγωγή Στοιχείων από αρχείο xml”
manual/step1/xmlheader.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2024/02/12 09:20 από sivann