Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:xml:appendix

Προσάρτημα

Κάποιοι χρήστες του easykenak μας ανέφεραν οτι αντιμετώπισαν πρόβλημα συμβατότητας στο buildingcert ανεβάζοντας νέο αρχείο xml σε προσάρτημα παλιού ΠΕΑ που είχαν δημιουργήσει με το easykenak παλαιότερα. Διαπιστώσαμε οτι αυτό οφείλεται στον έλεγχο συμβατότητας που πραγματοποιεί το buildingcert μεταξύ του αρχικού και του νέου xml.
Για τον λόγο αυτό υλοποιήσαμε το παρακάτω εργαλείο που ελέγχει αν τα 2 xml είναι συμβατά και αν δεν είναι τα κάνει συμβατά.

Ο έλεγχος συμβατότητας δεν αφορά στα σενάρια, παρά μόνο στο υπάρχον κτίριο. Προτείνουμε να ελέγχετε τα αποτελέσματα είτε στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, είτε στο buildingcert, πριν την οριστική υποβολή. Τα xml που ανεβάζετε δεν αποθηκεύονται σε κανένα server ούτε χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο λόγο. Ο έλεγχος συμβατότητας πραγματοποιείται στον browser του χρήστη. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μόνο αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προσάρτημα.

Οδηγίες χρήσης

  • Εισάγετε το αρχικό xml που κατεβάζετε από το προσάρτημα κτιρίου στο buildingcert, συνήθως έχει όνομα αρχείου “appendix_ΑΠ_ΕΤΟΣ”. Εναλλακτικά μπορείτε να ανεβάσετε το xml που είχατε δημιουργησει παλαιότερα με το easykenak.
  • Εισάγετε το νέο xml με τα νέα σενάρια που δημιουργείτε απο το easykenak ή το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
  • Κάνετε λήψη ενός νέου αρχείου xml συμβατό με το buildingcert για να το φορτώσετε στο προσάρτημα.
  • Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΝ, όπως έχουν δημοσιευτεί στο buildingcert.

Αρχικό xml
Νέο xml για προσάρτημα

Mηνύματα λάθους

Αν κατά την φόρτωση του προσαρτήματος, λάβετε μήνυμα οτι “Η επεξεργασία του αρχείου απετυχε”, δείτε τις λεπτομέρειες για την αιτία.
Η παραπάνω μέθοδος ακολουθείται μόνο στην περίπτωση που έχετε αυτό το μήνυμα λάθους “Βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στο Υπάρχον Κτίριο που περιέχεται στο XML του προσαρτήματος και στο Υπάρχον Κτίριο που περιέχεται στο XML του ΠΕΑ.”
Αν λάβετε μήνυμα λάθους “Δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τα Φ/Β στα σενάρια” τότε το λάθος έχει να κάνει με τον τρόπο που έχετε δηλώσει τα Φ/Β στα σενάρια. Συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΝ, όπως έχουν δημοσιευτεί στο buildingcert
Αν λάβετε μήνυμα λάθους “HTTP Status 500”, τότε το πρόβλημα δεν έχει να κάνει ούτε με το xml ούτε με τα Φ/Β στα σενάρια. Είναι λάθος του buildingcert το οποίο συμβαίνει συχνά, ίσως λόγω υπερφόρτωσης του server.
manual/xml/appendix.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/20 11:03 από apanagio