Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:user:profile

Προφίλ Χρήστη

Προφίλ Χρήστη

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό)
  • e-mail (υποχρεωτικό), είναι πολύ σημαντικό να έχετε δωσεί σωστό e-mail, εκεί θα στέλνουμε τα παραστατικά (ΤΠΥ, ΑΠΥ) και χρησιμοποιείται και για την ανάκτηση κωδικού.
  • ΑΦΜ: το ΑΦΜ στο οποίο θέλετε να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις αγορές σας από το easykenak.
  • Αλλαγή κωδικού (password), μπορείτε να τον αλλάξετε από εδώ, απλά γράφοντας τον νέο κωδικό (2 φορές) και πατώντας “αποθήκευση”.

Στοιχεία τιμολογίου

  • Τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα από την ΓΓΠΣ με βάση το ΑΦΜ σας κάθε φορά που πατάτε “Αποθήκευση”.
  • Το σύστημα τα αντλεί κάθε φορά από τη ΓΓΠΣ σε κάθε “Αποθήκευση” και επιπλέον σε κάθε έκδοση παραστατικού εάν είναι παλαιότερα των 30 ημερών.
  • Εάν έχετε κάνει πρόσφατα επανέναρξη βιβλίων ή αλλαγή στοιχείων, τότε πατήστε ξανά “Αποθήκευση” και θα αντληθούν άμεσα τα νέα στοιχεία από τη ΓΓΠΣ.
manual/user/profile.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 12:25 από sivann