Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:user:history

Ιστορικό χρήσης

Αποτελείται από 3 τμήματα:

Προσφάτως τροποποιημένα κτίρια

Φαίνονται όλες οι κινήσεις σας για τα τελευταία 25 κτίρια

Μονάδες

Φαίνονται όλες οι αγορές μονάδων που έχετε πραγματοποιήσει Από εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε και τα τιμολόγια αγοράς

Ιστορικό συνδέσεων

Φαίνονται οι τελευταίες 25 συνδέσεις σας στην εφαρμογή.

manual/user/history.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/07 18:25 από stavros