Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:user:history

Ιστορικό χρήσης

Προσφάτως τροποποιημένα κτίρια

Εμφανίζονται οι κινήσεις σας για τα τελευταία 25 κτίρια

Μονάδες

Φαίνονται όλες οι αγορές μονάδων που έχετε πραγματοποιήσει Από εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε και τα παραστατικά αγοράς

Ιστορικό συνδέσεων

Εμφανίζονται οι τελευταίες 25 συνδέσεις σας στην εφαρμογή.

manual/user/history.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 12:26 από sivann