Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step6:katataxi

Ενεργειακή Κατάταξη & XML

Ο υπολογισμός Ενεργειακής κατάταξης γίνεται με τη μηχανή επίλυσης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (version 1.31.1.9 - engine 1.7.6.19).

Αρχείο xml

Το αρχείο επιθεώρησης είναι ένα αρχείο κειμένου (.xml) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της ενεργειακής επιθεώρησης, συμβατό με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και μπορείτε να το φορτώσετε είτε στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, είτε κατευθείαν στο buildingcert. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια είτε εκτελέσετε το αρχείο xml στο easykenak, στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή στο buildingcert.

  • Κάθε φορά που κατεβάζετε ένα αρχείο (.xml) (κουμπί “Λήψη XML”) αφαιρείται μία μονάδα από τον λογαριασμό σας.
  • Το αρχείο xml που κατεβάζετε μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για αρχειοθέτηση ή μελλοντική χρήση ή και να το κατεβάσει όσες φορές θέλετε από το easykenak χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας το link “Λήψη αποθηκευμένου xml” που βρίσκεται κάτω από το κουμπί “Λήψη xml”.
  • Αν αλλάξετε τα δεδομένα του κτιρίου (κέλυφος/συστήματα), τότε πρέπει να παραγάγετε νέο αρχείο xml (κουμπί “Λήψη αρχείου XML”). Μπορείτε να δημιουργήσετε και να κατεβάσετε νέο XML για 30 λεπτά από την αρχική λήψη για το ίδιο κτίριο όσες φορές θέλετε χωρίς χρέωση επιπλέον μονάδας.
  • Μπορείτε για 30 λεπτά μετά το 1ο κατέβασμα XML να κάνετε όποιες αλλαγές στα δεδομένα του κτιρίου σας και να ξανακατεβάσετε νέο αρχείο XML χωρίς χρέωση 2ης μονάδας.
  • Μετά από 30 λεπτά από το 1ο κατέβασμα XML, εφόσον αλλάξετε δεδομένα στο κτίριό σας και ξανακατεβάσετε νεοπαραχθέν XML, χρεώνεστε σαν μια νέα επιθεώρηση.
  • Τα παλιά XML μπορείτε να τα κατεβάσετε ανα πάσα στιγμή χωρίς χρέωση.

Αρχείο σκαριφημάτων

Το αρχείο σκαριφημάτων είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφής (.zip), το οποίο περιλαμβάνει τα σκαριφήματα όψεων και κατόψεων σε μορφή (.pdf).
Τα σκαριφήματα παράγονται αυτόματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του buildingcert.
Το αρχείο σκαριφημάτων είναι έτοιμο να το ανεβάσετε κατευθείαν στο buildingcert.
Αν θέλετε, στο αρχείο (.zip) μπορείτε να προσθέσετε και δικά σας αρχεία (φωτογραφίες, τοπογραφικό, σχέδια κλπ) πριν το ανεβάσετε στο buildingcert.

Τα αρχεία σκαριφημάτων αποτυπώνουν:

  • διαστάσεις των αδιαφανών και διαφανών επιφανειών
  • επαφές με ΜΘΧ, Όμορα Κτίρια και με το Έδαφος
  • προσανατολισμό των πλευρών του κελύφους
  • εμβαδόν της Θερμικής Ζώνης στην οποία ανήκουν

Τα σκαριφήματα είναι δωρεάν, τα κατεβάζετε όσες φορές θέλετε, χωρίς να αφαιρείται μονάδα από τον λογαριασμό σας.

Σημαντικό: Τα σκαριφήματα παράγονται αυτόματα, οπότε κάθε φορά που αλλάζετε το κτίριό σας, θα πρέπει να τα ξανακατεβάσετε.

manual/step6/katataxi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2024/02/12 09:25 από sivann