Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:hliakos

Ηλιακός Συλλέκτης

Τα συστήματα ηλιακών συλλεκτών, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 • για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης (επιλέγετε το checkbox “ZNX”)
 • για τη θέρμανση χώρων (επιλέγετε το checkbox “Θέρμανση”)
Στο easykenak μπορείτε πολύ εύκολα να υπολογίσετε τον Συντελεστή ηλιακής αξιοποίησης (α) με το εργαλείο υπολογισμού.
Εφόσον επιλέξετε και το checkbox της Θέρμανσης, ο συντελεστής (α) αντιγράφεται αυτόματα και στην Θέρμανση (β).

Ο τύπος του ηλιακού συλλέκτη και ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης

Το ποσοστό αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, ορίζεται ως το ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη που μετατρέπεται σε θερμική και αξιοποιείται τελικά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή για τη θέρμανση χώρων, δηλαδή είναι η μέση ετήσια απόδοση του ηλιακού συλλέκτη. Η μέση ετήσια απόδοση μιας εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από:

 • τον τύπο των ηλιακών συλλεκτών (απλοί επίπεδοι, επίπεδοι με επιλεκτική επιφάνεια, συλλέκτες κενού κ.ά.) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής,
 • τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών: ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης χώρων κ.ά.,
 • τις απώλειες εγκατάστασης λόγω παλαιότητας, φθοράς, κακής συντήρησης κ.ά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασμού) του συστήματος ηλιακών συλλεκτών, όπως σε υφιστάμενα κτήρια, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης λαμβάνονται οι τιμές των πινάκων πινάκων 5.8. και 5.9 (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παρ.6.3.1.2).

Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Πόλεις της Ελλάδας Τύπος ηλιακού συλλέκτη
Απλός Επιλεκτικός Κενού
Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)
15 45 65 15 45 65 15 45 65
Αλεξαν/πολη 0,318 0,325 0,329 0,341 0,353 0,350 0,360 0,367 0,369
Αθήνα 0,338 0,344 0,351 0,359 0,369 0,369 0,374 0,381 0,383
Ηράκλειο 0,333 0,339 0,343 0,355 0,364 0,361 0,370 0,375 0,378
Καστοριά 0,307 0,314 0,316 0,333 0,344 0,340 0,356 0,363 0,363
Λάρισα 0,327 0,334 0,341 0,350 0,360 0,360 0,369 0,376 0,378
Λήμνος 0,319 0,327 0,331 0,343 0,354 0,352 0,360 0,368 0,370
Νάξος 0,332 0,340 0,344 0,355 0,365 0,363 0,372 0,378 0,381
Πάτρα 0,335 0,342 0,348 0,357 0,366 0,366 0,373 0,381 0,382
Θεσσαλονίκη 0,325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,358 0,368 0,375 0,376
Τρίπολη 0,317 0,324 0,327 0,340 0,349 0,347 0,363 0,369 0,370
Μέσος όρος 0,325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,357 0,366 0,373 0,375
Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Πόλεις της Ελλάδας Τύπος ηλιακού συλλέκτη
Απλός Επιλεκτικός Κενού
Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)
15 45 65 15 45 65 15 45 65
Αλεξαν/πολη 0,312 0,316 0,325 0,327 0,333 0,339 0,337 0,341 0,351
Αθήνα 0,324 0,324 0,334 0,338 0,338 0,344 0,349 0,348 0,355
Ηράκλειο 0,304 0,299 0,308 0,315 0,308 0,313 0,321 0,317 0,325
Καστοριά 0,308 0,309 0,314 0,325 0,327 0,328 0,337 0,336 0,341
Λάρισα 0,328 0,334 0,346 0,343 0,352 0,360 0,356 0,364 0,372
Λήμνος 0,307 0,309 0,320 0,320 0,323 0,330 0,325 0,331 0,342
Νάξος 0,314 0,316 0,326 0,329 0,330 0,336 0,341 0,343 0,352
Πάτρα 0,325 0,330 0,342 0,340 0,347 0,354 0,351 0,359 0,369
Θεσσαλονίκη 0,323 0,329 0,339 0,339 0,347 0,353 0,352 0,358 0,365
Τρίπολη 0,315 0,318 0,325 0,330 0,334 0,336 0,343 0,345 0,350
Μέσος όρος 0,316 0,318 0,328 0,331 0,334 0,339 0,341 0,344 0,352

Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τον τύπο του ηλιακού συλλέκτη, αλλά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος.
Ο μέσος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας ανά τύπο συλλέκτη και γωνία κλίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο.
Ακόμη και ως προς την χρήση του κτηρίου, ο πίνακας 5.9. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε χρήση κτηρίου του τριτογενούς τομέα που έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας (νοσοκομεία, κλινικές κ.τ.λ.).

Σημαντικό: Ο βαθμός απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών μεταβάλλεται ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση λειτουργίας του. Σε περίπτωση σημαντικής και εμφανούς κακοσυντήρησης (π.χ. ύπαρξη διαρροών κ.τ.λ.), καθώς και φθορών στη συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης του ηλιακού συλλέκτη λαμβάνεται μειωμένος κατά 20%.

Θέση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών

Οι βασικές παράμετροι θέσης εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών είναι:

Ο προσανατολισμός (αζιμούθιο γ) τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών, είναι η απόκλιση τους από το νότο της περιοχής εγκατάστασης. Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τους ηλιακούς συλλέκτες είναι ο νότιος με μικρή απόκλιση ±5°.

 • για νότιο προσανατολισμό ορίζεται γ = 180°
 • για ανατολικό προσανατολισμό γ = 90°
 • για δυτικό προσανατολισμό γ = 270°.

Η κλίση (β) των ηλιακών συλλεκτών ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης και απαιτείται για τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω στην συλλεκτική επιφάνεια. Για κάθετη τοποθέτηση της επιφάνειας του συλλέκτη η κλίση είναι 90°, ενώ για οριζόντια τοποθέτηση η κλίση είναι 0°. Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων με βασικότερες την εποχιακή χρήση και την τοποθεσία (γεωγραφικό πλάτος). Για την Ελλάδα ενδεικτικές τιμές είναι οι εξής:

 • για ετήσια χρήση β = γεωγραφικό πλάτος +/- 5°
 • για χειμερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος +15°
 • για θερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος -20°

Ο συντελεστής σκίασης είναι διορθωτικός συντελεστής για τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, λόγω της σκίασης που προκαλείται από το περιβάλλοντα χώρο στην επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών.

 • Ο συντελεστής σκίασης ίσος με 0 δεικνύει ότι υπάρχει πλήρης σκίαση των ηλιακών συλλεκτών
 • Ο συντελεστής σκίασης ίσος με 1 δεικνύει ότι δεν υπάρχει καθόλου σκίαση των ηλιακών συλλεκτών
manual/step5/hliakos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:11 από stavros