Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:fotismos

Φωτισμός

Προσοχή: Ο φωτισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα κτίρια τριτογενή τομέα. Για τα κτίρια χρήσης κατοικίας δεν πρέπει να συμπληρωθεί.

Εγκατεστημένη ισχύς (kW) (υποχρεωτικό πεδίο) Συλπηρώνετε την συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού στο κτίριο.
Στους μη θερμαινόμενους χώρους, δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό.

Τα παρακάτω είναι προαιρετικά πεδία:

  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες ΦΦ (kW)
  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες παρουσίας (kW)
  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται με αισθητήρες Φ.Φ. και παρουσίας (kW)

Εφόσον συμπληρωθούν θα πρέπει το άθροισμά τους να ισούται με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ.

Η περιοχή Φ.Φ. επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση μόνο εφόσον δηλωθεί αυτοματισμός ελέγχου Φυσικού Φωτισμού.

Περιοχή Φυσικού Φωτισμού: Στο easykenak η περιοχή Φυσικού Φωτισμού υπολογίζεται αυτόματα από τις διαφανείς επιφάνειες που έχετε δηλώσει και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της παραγράφου 6.1.3.2 της ΤΟΤΕΕ-20701-1/2017. Σπάνια προκύπτει περιοχή ΦΦ > 100%, στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί θεωρούν κάλυψη ΦΦ = 100%.

Αυτοματισμοί

  • Αυτοματισμοί ελέγχου ΦΦ; Ουσιαστικά μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τον τεχνητό φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών αξιοποίησης ΦΦ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διατάξεις αυτοματισμού η επιλογή είναι «Χειροκίνητος έλεγχος».
  • Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης - παρουσίας: Ουσιαστικά μειώνεται η ενέργεια για φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών ανίχνευσης κίνησης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διατάξεις αυτοματισμού η επιλογή είναι «Χειροκίνητος διακόπτης». Τουλάχιστον ένας αισθητήρας ανά δωμάτιο και για μεγάλους χώρους ένας αισθητήρας ανά 15 m², για να είναι δυνατή η επιλογή, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1.
  • Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης - παρουσίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του ΦΦ: Ουσιαστικά μειώνεται η ενέργεια για φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών ανίχνευσης κίνησης με ταυτόχρονη χρήση αισθητήρων φωτισμού.
  • Σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας: Ένδειξη ύπαρξης συστήματος απομάκρυνσης της θερμότητας που εκλύεται από τα φωτιστικά, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
  • Φωτισμός ασφαλείας: Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια κατανάλωση για φωτισμό επιβαρύνεται με 1 kWh/m2, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1.
  • Σύστημα εφεδρείας: Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια κατανάλωση για φωτισμό επιβαρύνεται με 5 kWh/m2, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Ζώνες Τεχνητού Φωτισμού

Σε κάθε θερμική ζώνη του κτιρίου θα καταγράφονται οι ζώνες τεχνητού φωτισμού που θα δημιουργούνται από την ομαδοποίηση των χώρων του κτηρίου ανάλογα με τις απαιτούμενες στάθμες του τεχνητού φωτισμού που καθορίζονται από το ΕΝ12464-1 ανάλογα τη χρήση των χώρων. Η κάθε ζώνη τεχνητού φωτισμού θα αντιστοιχεί σε καθορισμένο ποσοστό κάλυψης σε σχέση με το συνολικό εμβαδό της κάθε θερμικής ζώνης του κτιρίου. Στη συνέχεια θα συσχετίζονται τα ποσοστά κάλυψης με τα αντίστοιχα όρια της εγκατεστημένης ισχύος φωτισμού (W/m2) ανά θερμική ζώνη με σκοπό τη δημιουργία ενός μέσου ορίου εγκατεστημένης ισχύς φωτισμού (W/m2) που θα είναι μοναδικό για κάθε θερμική ζώνη και κτήριο και θα συσχετίζεται με τις ανάγκες φωτισμού των χώρων του.

Έστω σε μια θερμική ζώνη ενός κτιρίου υπάρχουν ανάγκες φωτισμού οι οποίες ομαδοποιούνται σε 3 απαιτούμενες στάθμες φωτισμού: 500 ℓx, 300 ℓx και 100 ℓx και άρα 3 ζώνες τεχνητού φωτισμού. Έστω ότι τα ποσοστά κάλυψης των 3 αυτών ζωνών τεχνητού φωτισμού είναι 50% (ζώνη με 500 ℓx), 30% (ζώνη με 300 ℓx) και 20% (ζώνη με 100 ℓx). Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4α για το κτήριο αναφοράς γίνεται η αντιστοίχιση των ζωνών τεχνητού φωτισμού με τα όρια της εγκατεστημένης ισχύος (16 W/m2, 9,6 W/m2 και 3,2 W/m2 αντίστοιχα) Οπότε κάθε θερμική ζώνη και εν τέλει κτήριο θα έχει ένα όριο εγκατεστημένης ισχύος. Το όριο εγκατεστημένης ισχύς φωτισμού (W/m2) για το κτήριο θα είναι 11,52 W/m2. (50% Χ 16 W/m2 + 30% Χ 9,6 W/m2 + 20% Χ 3,2 W/m2 = 11,52 W/m2).

Στάθμη γενικού (οχι ειδικού) φωτισμού κτιρίου Αναφοράς ανά χρήση κτιρίου
Στάθμη φωτισμού (lx) Χρήσεις κτιρίων
100 lx Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μουσική σκηνή, Θέατρο, κινηματογράφος, Χώρος συναυλιών, Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι
200 lx Κατοικία, Εστιατόριο, Χώρος εκθέσεων, μουσείο, Λουτρό (κοινόχρηστο), Αίθουσες αναμονής
250 lx Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου, Ζαχαροπλαστείο, καφενείο
300 lx Ξενοδοχείο, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο, Νηπιαγωγείο, Πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Νοσοκομείο, κλινική, Βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός, Κρατητήριο, αναμορφωτήριο, φυλακή, Εμπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά
400 lx Ινστιτούτο γυμναστικής, Κουρείο, κομμωτήριο
500 lx Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, αίθουσα δικαστηρίων, Τράπεζα, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, Φροντιστήριο, ωδείο, Εξωτερικά ιατρεία, Αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο υγείας, ιατρείο, Αστυνομική διεύθυνση, Κατάστημα, φαρμακείο, Γραφείο, Βιβλιοθήκη
1000 lx Χειρουργείο (τακτικό)
manual/step5/fotismos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/30 18:25 από stavros