Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:chp

ΣΗΘ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη διαστασιολόγησης του συστήματος ΣΗΘ, τότε ο επιθεωρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις τυπικές τιμές του παρακάτω πίνακα για τις αποδόσεις μονάδων Σ.Η.Θ. ανάλογα τον τύπο της μονάδας και την ονομαστική ισχύ της. Οι τιμές αναφέρονται σε όλες τις τεχνολογίες Σ.Η.Θ., που είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις στα κτήρια με βάση τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου.

  • οι κυψέλες καυσίμου έχουν μικρή διάρκεια ζωής, περίπου 5 χρόνια
  • οι αεριοστρόβιλοι τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, που κυμαίνεται στα 15 - 25 χρόνια
  • οι υπόλοιπες τεχνολογίες έχουν μέση διάρκεια ζωής 10 - 15 χρόνια
Τύπος μονάδας συμπαραγωγής Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης Θερμικός βαθμός απόδοσης Συνολικός βαθμός απόδοσης Λόγος ηλεκτρικής/θερμική Θερμ/σία εξόδου καυσαερίων
[KW] [%] [%] [%] [-] [°c]
Κυψέλες καυσίμου 3 - 30 20 - 30 25 - 35 45 - 60 0,7 - 1,0 140 - 200
Μηχανή Stirling 3 - 100 35 - 45 50 - 60 80 - 85 0,5 - 0,8 400 - 500
Μηχανή OTTO 15 - 1.300 32 - 35 50 - 60 80 - 85 0,5 - 0,8 400 - 450
Μηχανή DIESEL 100 - 20.000 35 - 45 40 - 45 70 - 80 0,7 - 0,9 320 - 450
Μικροτουρμπίνα 25 - 200 25 - 35 40 - 50 70 - 80 0,6 - 0,8 200 - 300
Ατμοστρόβιλος απομάστευσης 500 - 100.000 25 - 30 40 - 60 60 - 80 0,1 - 0,3 180 - 200
Αεριοστρόβιλος με λέβητα ανάκτησης θερμότητας 100 - 30.000 25 - 35 40 - 50 70 - 80 0,25 - 0,8 400 - 600
manual/step5/chp.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/22 23:38 από stavros