Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:faq

Συχνές ερωτήσεις κελύφους

Πως υπολογίζεται ο σταθμισμένος συντελεστής θερμοπερατότητας Uσταθ;

Έστω

ΕσυνΤο συνολικό εμβαδό του τοίχουΠροκύπτει από την γεωμετρία του τοίχου (Μήκος*Ύψος)
ΕφοΤο εμβαδό του φέροντος οργανισμούΠροκύπτει από το % Φ.Ο. που έχει δηλωθεί (Εφο = Εσυν * %ΦΟ)
ΕτοιχΤο εμβαδό της τοιχοποιίαςEτοιχσυν - Εφο
ΕδιαφΤο εμβαδό των διαφανών που ανήκουν στον τοίχοΠροκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος
ΕχωνΤο εμβαδό των χωνευτών κουφωμάτωνΠροκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος
ΕκαθΤο εμβαδό της τοιχοποιίας χωρίς τα διαφανή και χωρίς τα χωνευτάΕκαθτοιχ - Εδιαφ - Εχων

Έστω

UφοΟ συντελεστής U του Φ.Ο.
UτοιχΟ συντελεστής U της τοιχοποιίας
UχωνΟ συντελεστής U των χωνευτών

Ο σταθμισμένος συντελεστής θερμοπερατότητας Uσταθ υπολογίζεται από τον τύπο:

Uσταθ = [Εφο*Uφο + Ετοιχ*Uτοιχ + Εχων*Uχων] / [Εφο + Ετοιχ + Εχων]

Στην 1η σελίδα του ΠΕΑ μπορούν να εμφανιστούν 2 διαφορετικά εμβαδά, άλλο στη συνολική επιφάνεια (να προσθέσω και το υπόγειο) και άλλο στην ωφέλιμη; Αν ναι πως μπορεί να γίνει αυτό;

Στο βήμα-4 (κέλυφος) υπάρχει πίνακας που μπορείτε να αλλάξετε τα εμβαδά που εμφανίζονται στο ΠΕΑ. Οι υπολογισμοί δεν επηρεάζονται, γίνονται με την επιφάνεια που έχετε δηλώσει στη θερμική ζώνη (βήμα-3)

Μήνυμα "Προσοχή, έχετε περισσότερα από 200 τμήματα. Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ υποστηρίζει μέχρι 200 ανά πίνακα"

Πρόκειται περί εγγενούς περιορισμού του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Δεν μπορεί να παρακαμφθεί από το easyKENAK. Εάν συνεχίσετε δεν θα μπορεί να υπολογιστεί το XML. Προτείνουμε να απλοποιήσετε το κτίριό σας.

Δεν εμφανίζονται οι διαφανείς επιφάνειες

Έχετε κάποιο λάθος στη σχεδίαση, π.χ. βρίσκονται σε τοίχο ο οποίος είναι σε επαφή με το έδαφος σε όλο του το ύψος.

manual/step4/faq.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 09:20 από sivann