Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:epifaneies

Επιφάνειες και Όγκοι Θερμικών Ζωνών

  • H ωφέλιμη επιφάνεια υπολογίζεται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ που έχουν δηλωθεί για το κτίριο
  • Η συνολική επιφάνεια είναι ίση με την ωφέλιμη επιφάνεια, και τους βοηθητικούς χώρους, εφόσον υπάρχουν
  • Η συνολική και ωφέλιμη επιφάνεια, αναγράφονται στο ΠΕΑ
  • Μπορείτε να τις αλλάξετε, δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης
Τρόπος υπολογισμού Περιγραφή
Συνολική επιφάνεια (m2) Υπολογίζεται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ που έχουν δηλωθεί για το κτίριο. Αναγράφεται στην 1η σελίδα του ΠΕΑ. Δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Αν υπάρχουν βοηθητικοί χώροι (αποθηκες κλπ) που δεν προσμετρώνται στην ωφέλιμη επιφάνεια, πρέπει να προστεθούν εδώ. Μπορείτε να την αλλάξετε. H συνολική μεικτή επιφάνεια δαπέδων, κλειστών στεγασμένων θερμαινόμενων και μη χώρων, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων.
Ωφέλιμη επιφάνεια (m2) Υπολογίζεται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ που έχουν δηλωθεί για το κτίριο. Αναγράφεται στην 1η σελίδα του ΠΕΑ. Δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μπορείτε να την αλλάξετε. H μεικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτηρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων. Στην ωφέλιμη επιφάνεια δεν προσμετρώνται οι ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι, όπως χώροι αποθήκευσης, στάθμευσης και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου, η επιφάνεια των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων και του ανελκυστήρα (όταν είναι μη θερμαινόμενοι χώροι), η επιφάνεια των αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον κλιματισμό του κτηρίου.
Ψυχόμενη επιφάνεια (m2) Υπολογίζεται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ που έχουν δηλωθεί για το κτίριο. Για κτίρια κατοικίας η ψυχόμενη επιφάνεια θεωρείται μισή της ωφέλιμης. Δεν αναγράφεται στο ΠΕΑ. Δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μπορείτε να την αλλάξετε. H μεικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτηρίου που ψύχονται, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων.
Συνολικός όγκος (m3) Υπολογίζεται από την συνολική επιφάνεια πολλαπλασιαζόμενη με το μεικτό ύψος. Εφόσον υπάρχουν κεκλιμένες στέγες, βοηθητικοί χώροι κλπ θα πρέπει να τους συνυπολογίσετε, δεν υπολογίζονται αυτόματα. Ο συνολικός όγκος δεν αναγράφεται στο ΠΕΑ και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μπορείτε να τον αλλάξετε. O συνολικός όγκος των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
Ωφέλιμος όγκος (m3) Υπολογίζεται από την ωφέλιμη επιφάνεια πολλαπλασιαζόμενη με το μεικτό ύψος. Εφόσον υπάρχουν κεκλιμένες στέγες, κλπ θα πρέπει να συνυπολογίσετε τον όγκο, δεν υπολογίζονται αυτόματα. Ο ωφέλιμος όγκος δεν αναγράφεται στο ΠΕΑ και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μπορείτε να τον αλλάξετε. O συνολικός όγκος των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στην ωφέλιμη επιφάνεια του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
Ψυχόμενος όγκος (m3) Υπολογίζεται από την ψυχόμενη επιφάνεια πολλαπλασιαζόμενη με το μεικτό ύψος. Εφόσον υπάρχουν κεκλιμένες στέγες, κλπ θα πρέπει να συνυπολογίσετε τον όγκο, δεν υπολογίζονται αυτόματα. Ο ωφέλιμος όγκος δεν αναγράφεται στο ΠΕΑ και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μπορείτε να τον αλλάξετε. O συνολικός ψυχόμενος όγκος του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
manual/step4/epifaneies.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/28 17:25 από stavros