Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:diafaneis

Διαφανείς Επιφάνειες

Στον πίνακα Διαφανών Επιφανειών μπορείτε να δείτε συνοπτικά όλα τα διαφανή του κτιρίου σας, και να τροποποιήσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους (U, g, γωνίες σκιασμού).
Διαφανείς Επιφάνειες
α/αΑύξων αριθμός διαφανούς
Θ.Ζ.Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η διαφανής επιφάνεια
ΠερίγραμμαΠερίγραμμα στο οποίο ανήκει τη διαφανής επιφάνεια
ΤύποςΑνοιγόμενο / Μη ανοιγόμενο, Κούφωμα / Πρόσοψη
ΠεριγραφήΕλεύθερο κείμενο
γ (deg)Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά. Για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270°.
β (deg)Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ένας κατακόρυφο άνοιγμα έχει κλίση 90° και ένας φεγγίτης σε μια επίπεδη οροφή 0°.
Μήκος (m)Το μήκος της διαφανούς επιφάνειας που έχετε δηλώσει στην σχεδίαση.
Ύψος (m)Το ύψος της διαφανούς επιφάνειας που έχετε δηλώσει στην σχεδίαση.
Εμβαδόν (m2) Το εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας. Προκύπτει από την σχεδίαση.
Uw (W/m2*K)Συντελεστής θερμοπερατότητας, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς. Μπορείτε να τον αλλάξετε.
gwΣυντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς. Μπορείτε να τον αλλάξετε.
Vinf (m³/h) Διείσδυση αέρα από χαραμάδες, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς.

Σκιασμοί διαφανών επιφανειών

Εμπόδιο ορίζοντα
Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ανοίγματος με την άνω παρειά του εμποδίου. Οι συντελεστές σκίασης ορίζοντα υπολογίζονται από τον πίνακα [3.19] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.
Εμπόδιο από προβόλους
Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο του εξεταζόμενου ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματος με το πέρας του προβόλου. Οι συντελεστές σκίασης προβόλου υπολογίζονται από τον πίνακα [3.20] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία προβόλου, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. Στην περίπτωση που ένα διαφανές έχει πρόβολο μόνο κατά ένα τμήμα του, υπολογίζεται μια σταθμισμένη γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου.
Στο easykenak υπολογίζονται 3 τύποι σκιασμών από προβόλους:
  • Σκιασμός από τον πρόβολο του περιγράμματος - υπολογίζεται αυτόματα
  • Σκιασμός από τον πρόβολο που δημιουργείται από την εσοχή διαφανούς - υπολογίζεται αυτόματα
  • Σκαισμός από τον πρόβολο διαφανούς - το δηλώνετε στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς

ο συντελεστής σκιασμού υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης εκ των παραπάνω γωνιών προβόλου.

Εμπόδιο από τέντες
Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματός με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας, λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα [3.20] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.
Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές
Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες έτσι και εδώ, για κάθε άνοιγμα μπορεί να προκύψουν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία για τον υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σκίασης. Οι συντελεστές σκίασης από πλευρικές προεξοχές υπολογίζονται από τους πίνακες [3.21α και 3.21β] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.
Όπως στον σκιασμό από προβόλους, έτσι και εδώ, πλευρικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν
  • από πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης
  • από πλευρικές προεξοχές του περιγράμματος
  • από την εσοχή του ανοίγματος

Ο συντελεστής σκιασμού θα υπολογιστεί με βάση την πλευρική προεξοχή με τη μεγαλύτερη γωνία.

manual/step4/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/04 13:48 από stavros