Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:tents

Τέντες

Γενικά για τις τέντες

  • Στο easykenak οι τέντες αντιμετωπίζονται σαν πρόβολοι
  • Αν η τέντα είναι πάνω στον τοίχο, τότε σχεδιάζεται σαν πρόβολος.
  • Αν η τέντα κρέμεται από πρόβολο, σχεδιάζεται με αρχή και τέλος σχεδίασης πάνω στο περίγραμμα (πάνω στο ίχνος του υπάρχοντος προβόλου)
  • Η γωνία σκίασης από τέντες επηρεάζει μόνο τον καλοκαιρινό συντελεστή σκιασμού.

Ύψος τέντας

Είναι το ύψος από το δάπεδο της εξεταζόμενης όψης μέχρι το κάτω σημείο της τέντας. Συνήθως η τέντα φτάνει κάτω από το μέσο του τοίχου, οπότε το ύψος αρχικοποιείται με το μέσο του ύψους (γωνία 90°).

manual/step3/tents.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/11 19:16 από stavros