Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:provoloi

Πρόβολοι

Γενικά για τους προβόλους

  • ο πρόβολος σχεδιάζεται με μία συνεχόμενη γραμμή
  • μπορείτε να σχεδιάσετε προβόλους 2 πλευρών (γωνία), 3 πλευρών (σχήμα Π) ή περισσότερων πλευρών.
  • ο πρόβολος αρχίζει και τελειώνει πάνω στο περίγραμμα (προσοχή στο τελευταίο κλικ, για να κλείσει ο πρόβολος)
  • οι πρόβολοι σχεδιάζονται στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου
  • μετά την σχεδίαση προβόλου μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις του στον πίνακα τιμών
  • μπορείτε να σχεδιάσετε όσους προβόλους θέλετε σε κάθε περίγραμμα
  • σε περίπτωση προβόλου με μεταβαλλόμενο πλάτος, για τον υπολογισμό της γωνίας σκιασμού, θεωρείται ένα μέσο πλάτος προβόλου

Οδηγίες σχεδίασης

  • για ελεύθερη γωνία κρατήστε πατημένο το Ctrl
  • για αναίρεση, δεξί click ή το κουμπί undo

Πίνακας Τιμών

Πρώτη γραμμή Η πρώτη γραμμή (σκιασμένη) αναφέρεται σε ολόκληρο τον πρόβολο. Το μήκος, είναι η απόσταση που ξεκινάει ο πρόβολος από την αριστερή γωνία του τοίχου. Αλλάζοντας το μήκος μετακινήτε ολόκληρο τον πρόβολο πάνω στον τοίχο.
ΜήκοςΠαίρνει διάσταση από τη σχεδίαση, μετά τη σχεδίαση μπορείτε να το αλλάξετε. Αλλάζοντας τα μήκη, αλλάζετε τις διαστάσεις του προβόλου (μήκος, πλάτος)
Γωνία Η γωνία που σχηματίζει κάθε πλευρά του προβόλου με την προηγούμενη, μετά τη σχεδίαση μπορείτε να την αλλάξετε

Ύψος προβόλου

Είναι το ύψος από το δάπεδο της εξεταζόμενης όψης μέχρι το κάτω σημείο το προβόλου. Συνήθως συμπίπτει με το καθαρό ύψος του κτιρίου και αρχικοποιείται με αυτή την τιμή. Μπορείτε να το αλλάξετε.

manual/step3/provoloi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/07/25 09:53 από sivann