Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:orofes

Οροφές

  • οι οροφές μεταφέρονται στο κέλυφος με προσανατολισμό γ=0°, κλίση β=0° και συντελεστές σκιασμού F=0.9
  • οι οροφές μεταφέρονται στο κέλυφος στον πίνακα “Αδιαφανείς επιφάνειες”
  • οι οροφές σε επαφή με θερμαινόμενες επιφάνειες (γειτονικά διαμερίσματα κλπ) θεωρούνται αδιαβατικές και ΔΕΝ δηλώνονται
ΕπιφάνειαΗ επιφάνεια σε τμ. Προσοχή δηλώνονται πάντα οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.
ΕπαφήΕπιλέγετε επαφή με αέρα ή ΜΘΧ
Συντελεστής UΣυμπληρώνεται αυτόματα απο το προφίλ, μπορείτε να τον αλλάξετε
Προσανατολισμός γ (deg)Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα ο προσανατολισμός είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε τον προσανατολισμό της
Κλίση β (deg)Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα η κλίση είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε την κλίση της
Συντελεστές α,εΕπιλέγετε τους κατάλληλους συντελεστές απορροφητικότητας (α) και εκπομπής (ε) από την ΤΟΤΕΕ. Προεπιλεγμένες τιμές α=0.65 και ε=0.8
Συντελεστές σκιασμούΟι συντελεστες σκιασμου για οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες εξαρτώνται από την μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου (κοντινά κτίρια, δέντρα, ηλιακοί, κλιματιστικά, στηθαία κλπ). Για λόγους απλοποίησης (TOTEE 20701-1, ενότητα 4.3) ο συντελεστής σκίασης αρχικοποιείται 0,9. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να διαφοροποιήσετε τον χειμερινό από τον καλοκαιρίνό συντελεστή σκιασμού, ανάλογα με τη θέση των εμποδίων του περιβάλλοντα χώρου. Οι υπόλοιποι συντελεστές σκιασμού (από πρόβολο και πλευρικά εμπόδια) θεωρούνται 1.
manual/step3/orofes.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/04 13:51 από stavros