Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:height

Μεταβολές Ύψους

Εδώ δηλώνετε τμήματα του περιγράμματος με μεταβλητό ύψος (πχ τοίχος κάτω από κεκλιμένη στέγη). Το δομικό διατηρεί όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά (a, e, U, σκιασμούς) που έχουν ήδη δηλωθεί, εδώ αλλάζει μόνο η γεωμετρία του (εμβαδόν).

Οδηγίες σχεδίασης

Οι μεταβολές ύψους σχεδιάζονται με click πάνω στο περίγραμμα

Πίνακας τιμών
Σημείο αναφοράςΓωνιακό σημείο αναφοράς του περιγράμματος, συμπληρώνεται αυτόματα
ΑπόστασηΑπόσταση του σημείου αρχής της μεταβολής ύψους με το σημείο αναφοράς
Μήκος Μήκος δομικού με μεταβολή ύψους, έχει αρχική τιμή 0,50m, μπορείτε να την αλλάξετε
Στάθμη αρχήςΗ κατω στάθμη στην αρχή του δομικού
Ύψος αρχήςΗ άνω στάθμη στην αρχή του δομικού
Στάθμη τέλουςΗ κατω στάθμη στο τέλος του δομικού
Ύψος τέλουςΗ άνω στάθμη στο τέλος του δομικού
manual/step3/height.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/07/05 21:10 από sivann