Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:diafaneis

Διαφανείς Επιφάνειες

Εδω δηλώνετε όλα τα ανοίγματα ενός κτιρίου (ανοιγόμενα/μη ανοιγόμενα κουφώματα/προσόψεις) τα οποία μεταφέρονται στον Πίνακα Διαφανών Επιφανειώντου κελύφους. Επιπλέον εδώ δηλώνετε αδιαφανείς πόρτες οι οποίες στο κέλυφος μεταφέρονται στον Πίνακα Αδιαφανών Επιφανειών.

Γενικά για τις διαφανείς επιφάνειες

 • Καθε διαφανές ανήκει σε ένα τμήμα του περιγράμματος και το εμβαδόν του αφαιρείται από αυτό
 • Κάθε διαφανές έχει τον προσανατολίσμό και το εμπόδιο ορίζοντα του τμήματος στο οποίο ανήκει
 • Για κάθε διαφανές υπολογίζεται η γωνία προβόλου ανάλογα το ύψος του και το πρέκι του.
 • Για κάθε διαφανές υπολογίζεται η γωνία πλευρικών εμποδίων ανάλογα με τη θέση του πάνω στο περίγραμμα (δηλ. αν το μετακινήσετε πανω στο περίγραμμα επανα-υπολογίζεται η γωνια πλευρικών εμποδίων).
 • Για κάθε διαφανές υπολογίζεται γωνία προβόλου και πλευρικών προεξοχών από την εσοχή του από τον τοίχο (αυτή η τιμή δηλώνεται στις ιδιότητες ΘΖ και μπορείτε να την αλλάξετε στο εργαλείο επεξεργασίας διαφανών).

Πίνακας τιμών

Σημείο αναφοράςΓωνιακό σημείο αναφοράς του περιγράμματος. Συμπληρώνεται αυτόματα
ΑπόστασηΑπόσταση του σημείου αρχής του διαφανούς από το σημείο αναφοράς
ΜήκοςΜήκος διαφανούς, έχει αρχική τιμή 0,50m, μπορείτε να το αλλάξετε
ΎψοςΎψος του διαφανούς, το συμπληρώνετε εσείς, υποχρεωτικό πεδίο. Το ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ύψος του τοίχου στον οποίο βρίσκεται
ΦύλλαΟ αριθμός φύλλων του κουφωματος, υποχρεωτικο πεδίο, ζητείται για να υπολογιστεί το L_g (μήκος θερμογέφυρας του κουφώματος με τον υαλοπίνακα)
ΤύποςΟ τύπος του διαφανούς αρχικοποιείται απο τον τύπο διαφανών που έχετε επιλέξει στο Βήμα 2 και μπορείτε να τον αλλάξετε
UwΣυντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε
gwΣυντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε
VinfΑερισμός λόγω ύπαρξης χαραμάδων διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε

Εργαλείο επεξεργασίας διαφανούς

Στο εργαλείο επεξεργασίας διαφανούς μπορείτε:

 • να δείτε και να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικα του διαφανούς που αρχικοποιούνται από το προφίλ (U-f, K, U-g, g, Ψ-g)
 • να δώσετε επιπλέον δεδομένα για το διαφανές, όπως
  • Πέτασμα: πρόκειται για μια αδιαφανή επιφάνεια, πχ ποδιά πόρτας ή κουτί ρολού η οποία βρίσκεται σε ένα διαφανές και αλλάζει τον συντελεστη θερμοπερατότητας, συμπληρώνετε το ύψος του πετάσματος
  • Σκίαστρο: πρόκειται για σκίαστρο που σκιάζει μόνο το συγκεκριμένο διαφανές, συμπληρώνετε το μήκος του σκιάστρου
  • Κλίση: τα διαφανή έχουν την ίδια κλίση με τον τοίχο στον οποίο βρίσκονται, αν η κλίση είναι διαφορετική, την συμπληρώνετε εδω
  • Πρέκι: πρόκειται για την άνω στάθμη διαφανούς, έχει αρχική τιμή από τις ιδιότητες θερμικής ζώνης, αν για κάποιο διαφανές διαφοροποιείται, το συμπληρώνετε εδώ
  • Εσοχή διαφανούς: πρόκειται για την εσοχή του διαφανούς από τον εξωτερικό τοίχο, έχει αρχική τιμή από τις ιδιότητες θερμικής ζώνης, αν για κάποιο διαφανές διαφοροποιείται, το συμπληρώνετε εδώ
 • να δείτε αναλυτικά τους ενδιάμεσους υπολογισμούς για τον υπολογισμό των Uw, gw.
 • πατώντας OK αποθηκεύονται τα δεδομένα για το τρέχον διαφανές και μεταφέρονται στον πίνακα τιμών, όπου ο τύπος αλλάζει σε “custom”.

Μεθοδολογία υπολογισμού

Οι υπολογισμοί γίνονται βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 4.2.3). Αναλυτική η μεθοδολογία είναι η εξής. Έστω:

U-fΣυντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου
U-gΣυντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα
UrbΣυντελεστής θερμοπερατότητας Επικαθήμενου ρολού
gΣυντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπίνακα
Ψ-gΓραμμική θερμοπερατότητα υαλοπίνακα
LΜήκος διαφανους
HΎψος διαφανους
HrbΎψος επικαθήμενου ρολού
ΠΎψος πετάσματος
ΦΑριθμός φύλλων
ΚΠλάτος πλαισίου
RrbΑεροστεγανότητα ρολού/εξωφύλλου

Ενδιάμεσοι υπολογισμοι

 • Εμδαδό διαφανούς Aw = L * (H - Hrb)
 • Περίμετρος υαλοπίνακα L-g = Φ*2*(Η - 2*K - Π - Hrb) + 2*(L-2*K)
 • Εμβαδό πλαισίου Af =(Lg * K) + (Π * L)
 • Εμβαδό υαλοπίνακα A-g = Aw - Af
 • Εμβαδό επικαθήμενου ρολού (εφόσον υπάρχει) Αrb = L * Hrb
 • Ποσοστό πλαισίου F-f = A-f / A-w

Τελικοί Υπολογισμοί

 • Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος: Uw = [(Af * Uf)+(A-g * Ug)+(Lg * Ψg)+(Arb * Urb)] / Aw
 • Συντελεστης θερμ/τας κουφώματος με το ρ/ε σε κλειστή θέση: Uw,rb = 1 / [1/Uw + Rrb]
 • Διορθωμένος συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος με ρολό ή εξώφυλλο: Uw,cor = (1-frb) * Uw + frb * Uw,rb (μέγιστη τιμή Uw,cor ≤ 7 W/m2K)

οπου frb = 0,5 αν υπάρχει ρολό/εξώφυλλο και frb = 0 αν δεν υπάρχει ρολό/εξώφυλλο

 • Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους: g-w = 0.9 * g * (1 - F-f)
 • Ο υπολογισμος της διεισδυσης αερισμου γίνεται σύμφωνα με τον [Πίνακα 3.24] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 4.4.2). Απο τον πίνακα προκύπτει η διείσδυση αέρα ανά μονάδα επιφάνειας κουφώματος. Η συνολική διείσδυση αέρα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμο της διείσδυσης με την συνολική επιφάνεια του ανοίγματος

Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές

 • Διαφανείς επιφάνειες με ύψος < ή = 2μ θεωρούνται παράθυρα, και με ύψος > 2μ θεωρούνται πόρτες
 • Κουφώματα με μονό υαλοπίνακα θεωρούνται οτι είναι χωρίς αεροστεγανότητα
 • Μη ανοιγόμενα κουφώματα ή μη ανοιγόμενες προσόψεις θεωρούνται ότι έχουν μηδενική διείσδυση αέρα
manual/step3/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/18 11:22 από stavros