Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:dapeda

Δάπεδα

Τα δάπεδα μεταφέρονται στο κέλυφος με προσανατολισμό γ=0°, κλίση β=180°, α=0, ε=0 και συντελεστές σκιασμού F=0
  • τα δάπεδα σε επαφή με αέρα και με ΜΘΧ μεταφέρονται στον πίνακα κελύφους “Αδιαφανείς επιφάνειες”
  • τα δάπεδα σε επαφή με το έδαφος μεταφέρονται στον πίνακα κελύφους “Σε επαφή με το έδαφος”
  • τα δάπεδα σε επαφή με θερμαινόμενες επιφάνειες (γειτονικά διαμερίσματα κλπ) θεωρούνται αδιαβατικά και ΔΕΝ δηλώνονται
ΕπιφάνειαΗ επιφάνεια δαπέδου σε σε τ.μ. Προσοχή δηλώνονται πάντα οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.
ΕπαφήΕπιλέγετε τύπο επαφής με αέρα, έδαφος ή ΜΘΧ
Συντελεστής UΣυμπληρώνεται αυτόματα απο το προφίλ, μπορείτε να τον αλλάξετε
Βάθος/ΠερίμετροςΥποχρεωτικά πεδία για δάπεδα σε επαφή με το έδαφος. Για δάπεδα σε επαφή με αέρα/ΜΘΧ, είναι απενεργοποιημένο. Για οδηγίες δείτε παρακάτω.


Βάθος: Στην περίπτωση κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος ή σε έδαφος με διαφορετικές στάθμες, το βάθος έδρασης της πλάκας θα λαμβάνεται ίσο με το μέσο όρο των διαφορετικών αποστάσεων της πλάκας από την τελική στάθμη εδάφους σε επαφή με το κτίριο. (ΤΟΤΕΕ 20701-1, ενότητα 4.2.2.2). Για παράδειγμα, στην απλή περίπτωση του parap;anv σχήματος το βάθος έδρασης της πλάκας θα ληφθεί ίσο με z=(z1+z2)/2

Περίμετρος: Για κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο η εκτεθειμένη περίμετρος της πλάκας ισούται με την περίμετρο της πλάκας, ενώ για κτήριο σε επαφή με άλλα θερμαινόμενα κτήρια η εκτεθειμένη περίμετρος ισούται με το άθροισμα των μηκών των πλευρών της που δεν έρχονται σε επαφή με τα όμορα θερμαινόμενα κτίσματα. Ομοίως, όταν από κάποια πλευρά της περιμέτρου της πλάκας υπάρχει μη θερμαινόμενος χώρος του κτιρίου, η πλευρά εκείνη δεν συνυπολογίζεται στο άθροισμα των μηκών των πλευρών της περιμέτρου. (ΤΟΤΕΕ 20701-1, ενότητα 4.2.2.2)

manual/step3/dapeda.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/02 09:05 από sivann