Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step2:faq

Συχνές ερωτήσεις

Πως επιλέγω κατηγορία κτιρίου

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1, ο επιθεωρητής επιλέγει ανάμεσα στις εξής κατηγορίες:

 • Παλιό κτίριο: υφιστάμενα κτίρια προ του 2010 (αμόνωτα ή με ΚΘΚ)
 • Ριζικά ανακαινιζόμενο με ΚΕΝΑΚ-2010: κτίρια που ανακαινιστηκαν ριζικά μετά το 2010 και πριν το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2010
 • Νέο κτίριο με ΚΕΝΑΚ-2010: κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2010 και πριν το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2010
 • Ριζικά ανακαινιζόμενο με ΚΕΝΑΚ-2017: κτίρια που ανακαινιστηκαν ριζικά μετά το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2017
 • Νέο κτίριο με ΚΕΝΑΚ-2017: κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2017

Τι είναι η αρχικοποίηση τιμών στο βήμα 2;

Επιλέγοντας τύπο αδιαφανών, αρχικοποιούνται οι συντελεστές θερμοπερατότητας U όλων των δομικών στοιχείων (δαπεδα, οροφές, τοίχοι). Κατά τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να δηλώνεται το U για κάθε δομικό που δηλώνετε. Ωστόσο αν το U κάποιου δομικού διαφέρει (πχ αν γνωρίζετε οτι έχει μονωθεί εκ των υστέρων), μπορείτε να το αλλάξετε σε επόμενο στάδιο, κατά το σχεδιασμό αδιαφανών.
Από τον τύπο διαφανών, επιλέγετε τον επικρατέστερο τύπο κουφωμάτων που υπάρχουν στο προς επιθεώρηση κτίριο. Μπορείτε να το αλλάξετε σε επόμενο στάδιο, κατά τον σχεδιασμό κουφωμάτων.

Τι αδιαφανή δομικά δηλώνω στα κτίρια προ του 1999 (χωρίς αποτύπωση φ.ο.);

Για τα κτίρια προ του 1999, όταν η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (φ.ο.) δεν είναι εφικτή, το εμβαδόν του μπορεί να ληφθεί από τον πίνακα 3.1 της ΤΟΤΕΕ-1 (σελ 42).
Στην περίπτωση αυτή στο easykenak δεν κάνετε αναλυτικό σχεδιασμό αδιαφανών δομικών στοιχείων.

 • στο βήμα 2 επιλέγετε τύπο θερμομόνωσης (αρχικοποιούνται οι συντελεστές U για φ.ο. και τοιχοποιία)
 • στο βήμα 3 επιλέγετε % φ.ο. και σχεδιάζετε το περίγραμμα (χωρίς να αποτυπώσετε δομικά)
 • στο βήμα 4 υπολογίζονται αυτόματα τα εμβαδά του φ.ο. και της τοιχοποιίας (βάσει του % φ.ο. που έχετε δηλώσει) καθώς και σταθμισμένοι συντελεστές U για κάθε τμήμα περιγράμματος.

Τι αδιαφανή δομικά δηλώνω στα κτίρια μετά το 1999 (με αποτύπωση φ.ο.);

 • στο βήμα 2 (ομοίως με πριν) επιλέγετε τύπο θερμομόνωσης (αρχικοποιούνται οι συντελεστές U για φ.ο. και τοιχοποιία)
 • στο βήμα 3 δηλώνετε % φ.ο. = 0 , σχεδιάζετε το περίγραμμα (τοίχοι πλήρωσης)
 • πάνω στο περίγραμμα από το μενού “αδιαφανή δομικά” σχεδιάζετε τοιχία, δοκάρια

Πώς καταχωρώ κτίριο με 1 δομικό στοιχείο (πχ λιθοδομή);

 • στο βήμα 2 δηλώνετε τον συντελεστή U της λιθοδομής σαν τοιχοποιία
 • στο βήμα 3 δηλώνετε % φ.ο. = 0 και σχεδιάζετε το περίγραμμα χωρίς να δηλώσετε αδιαφανή δομικά

Πώς καταχωρώ κτίριο με 3 δομικά (φέροντα οργανισμό, λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή);

 • στο βήμα 2 δηλώνετε συντελεστές U της του φ.ο. και της βασικής τοιχοποιίας (πχ. οπτοπλινθοδομή)
 • στο βήμα 3 δηλώνετε % φ.ο. και μετά σχεδιάζετε το περίγραμμα
 • στο βήμα 3 (μενού αδιαφανή δομικά) σχεδιάζετε πάνω στο περίγραμμα το 3ο δομικό (πχ. λιθοδομή) και γράφετε τον συντελεστή U με το χέρι (δεν υπάρχει ακόμα εργαλείο υπολογισμού συντελεστή U δομικών)
manual/step2/faq.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 09:15 από sivann