Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step2:arxikopoiisi

Αρχικοποίηση Κτιρίου

Κλιματολογικά δεδομένα: Εδώ επιλέγετε την πόλη στην οποία βρίσκεται το προς επιθεώρηση κτίριο.

Tip: Αν η πόλη του κτιρίου σας δεν υπάρχει στη λίστα επιλέγετε την πόλη με τα πιο κοντινά κλιματολογικά δεδομένα (δεν είναι απαραίτητα και η πιο κοντινή γεωγραφικά). Για παράδειγμα για τις περιοχές που δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3, χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα δεδομένα από τις πλησιέστερες περιοχές με παρόμοιες μορφολογικές συνθήκες, όπως δίνονται αναλυτικά στον πίνακα:

Υψόμετρο πάνω από 500m: Το τσεκάρετε όταν το προς επιθεώρηση κτίριο βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων. Όταν τσεκαριστεί, δεν αλλάζουν τα κλιματικά δεδομένα, αλλά για τους υπολογισμούς το κτίριο εξετάζεται σαν να βρισκόταν στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκει.

Tip: Ειδικά για την περίπτωση που επιλέγεται το κλιματικό αρχείο της Τρίπολης, δεν χρειάζεται να τσεκαριστεί το υψόμετρο, γιατί σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, στην κλιματική ζώνη Γ έχουν ήδη περιληφθεί όλες οι περιοχές που έχουν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων.

Κατηγορία κτιρίου

  • Παλιό κτίριο: το επιλέγετε για υφιστάμενα κτίρια προ του 2010 (αμόνωτα ή με ΚΘΚ)
  • Ριζικά ανακαινιζόμενο με ΚΕΝΑΚ-2010: το επιλέγετε για κτίρια που ανακαινιστηκαν ριζικά μετά το 2010 και πριν το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2010
  • Νέο κτίριο με ΚΕΝΑΚ-2010: το επιλέγετε για κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2010 και πριν το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2010
  • Ριζικά ανακαινιζόμενο με ΚΕΝΑΚ-2017: το επιλέγετε για κτίρια που ανακαινιστηκαν ριζικά μετά το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2017
  • Νέο κτίριο με ΚΕΝΑΚ-2017: το επιλέγετε για κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2017, τύπο αδιαφανών επιλέγετε ΚΕΝΑΚ-2017

Αρχικοποίηση Κτιρίου

Εδώ επιλέγετε την θερμομονωτική προστασία και τον επικρατέστερο τύπο διαφανών επιφανειών του προς επιθεώρηση κτιρίου. Έτσι αρχικοποιούνται οι συντελεστές θερμοπερατότητας (U-value) των αδιαφανών δομικών και των διαφανών επιφανειών τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε σε επόμενο βήμα κατά την σχεδίαση του κτιρίου.

Μπορείτε να επιλέξετε από έτοιμους τύπους (συστήματος) ή να δημιουργήσετε νέους τύπους (χρήστη): - Οι Τυποι Συστήματος έχουν τις τιμές της ΤΟΤΕΕ-1 και είναι κοινοί για όλους τους χρήστες - Οι Τύποι Χρήστη αποθηκεύονται στο προφίλ του κάθε Χρήστη και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και σε μελλοντικά κτίρια.

Κατηγορία Κτιρίου

Παλιά είναι τα αμόνωτα κτίρια προ του 1981. Ριζική ανακαίνιση με κενακ-2017 επιλέγετε για οποιοδήποτε κτίριο προ του 2017 το οποίο ανακαινίζεται ριζικα με U values του νέου ΚΕΝΑΚ-2017, αντίστοιχα το ιδιο με τον ΚΕΝΑΚ-2010. ΚΘΚ-79 με προσαύξηση βάζετε στα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με ΚΘΚ και έχει εφαρμοστεί η μελέτη θερμομόνωσης.
Παίρνει τιμή και από το XML Header εάν το έχετε εισάγει.

Επεξεργασία Αδιαφανών

Εδω μπορείτε να δείτε τα έτοιμα προφίλ αδιαφανών (τύποι συστήματος) και να δημιουργήσετε νέα προφίλ (τύποι χρήστη)

  • Επιλέξτε “Νέο”, για δημιουργία νέου τύπου
  • Επιλέξτε “Αντιγραφή”, για αντιγραφή των τιμών του υπάρχοντος σε νέο τύπο

Οι τύποι συστήματος είναι κοινά για όλους τους χρήστες και δεν μπορούν να διαγραφούν.

Επεξεργασία Διαφανών

Εδω μπορείτε να δείτε τους έτοιμους τύπους διαφανών επιφανειών (τύποι συστήματος) και να δημιουργήσετε νέους τύπους (τύποι χρήστη)

Επιλέγοντας τύπους κουφώματος, πλαισίου, υαλοπίνακα και αεροστεγανότητα, αρχικοποιύνται οι βασικές παράμετροι ενός διαφανούς για τον υπολογισμό των Uw, gw και Vinf.

Οι τύποι συστήματος είναι κοινοί για όλους τους χρήστες και δεν μπορούν να διαγραφούν

Συντελεστής απορροφητικότητας (α): Ανοιχτόχρωμες και λείες επιφάνειες έχουν χαμηλή απορροφητικότητα. Σκουρόχρωμες και τραχιές επιφάνειες εμφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα. Επιλέξτε κάποια από τις τιμές του ΚΕΝΑΚ ή δώστε δική σας τιμή.

Συντελεστής εκπομπής (ε): Για τα περισσότερα δομικά υλικά οσυντελεστής εκπομπής κυμαίνεται μεταξύ 0,80 και 0,90. Χαμηλές τιμές του συντελεστή εκπομπής των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους συναντώνται σε στιλπνές επιφάνειες από μέταλλο. Επιλέξτε κάποια από τις τιμές του ΚΕΝΑΚ ή δώστε δική σας τιμή.

manual/step2/arxikopoiisi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:29 από stavros