Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:scenarios:psyxi

Σενάρια Ψύξης

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε επεμβάσεις στο σύστημα ψύξης του κτιρίου (παραγωγή, δίκτυο, τερματικές & βοηθητικές μονάδες).
Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Προτεινόμενες επεμβάσεις

Επιλέγετε από το μενού μία από τις προτεινόμενες επεμβάσεις. Οι παρακάτω τιμές μεταφέρονται στον διπλανό πίνακα:

  • SEER: Ο SEER αρχικοποιείται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (βλ. παρακάτω πίνακα), ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή
  • Ισχύς: Αρχικοποιείται η τιμή του υπάρχοντος συστήματος, ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή
  • Κόστος: Αρχικοποιείται το κόστος σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ, ο χρήστης μπορεί να αλάξει την τιμή

Στη συνέχεια έχετε 2 επιλογές:

  • Με το κουμπί Προσθήκη, προσθέτετε το νέο σύστημα κάτω από το υπάρχον (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης αντικατάσταση). Πλέον έχετε 2 συστήματα στην λίστα, πρέπει να ορίσετε βαθμό κάλυψης για το κάθε ένα.
  • Με το κουμπί Αντικατάσταση, αντικαθιστάτε το υπάρχον σύστημα με το νέο (σε περίπτωση πλήρους αντικατάστασης). Το παλιό σύστημα διαγράφεται από τον πίνακα, μένει το νέο με βαθμό κάλυψης 1.

Οτι αλλαγές προκύπτουν στον πίνακα πρασινίζουν για να μπορεί ο χρήστης να δει εποπτικά τι έχει τροποποιηθεί.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω προτεινόμενες επεμβάσεις:

Σύστημα θέρμανσης Βαθμός Απόδοσης Αιτιολογία
Νέα αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας για θέρμανση-ψύξη (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Γ) SEER=3.00 Όπως προκύπτει από την ενότητα 5.2.1 της ΤΟΤΕΕ, κτίριο αναφοράς κατοικίας SEER=3.00
Νέος λέβητας συμπύκνωσης Φυσικού Αερίου / Υγραερίου (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Β) SEER=3.00 Όπως προκύπτει από την ενότητα 5.2.1 της ΤΟΤΕΕ, κτίριο αναφοράς κατοικίας SEER=3.00
Νέα αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας για θέρμανση-ψύξη (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Γ) SEER=3.00 Όπως προκύπτει από την ενότητα 5.2.1 της ΤΟΤΕΕ, κτίριο αναφοράς κατοικίας SEER=3.00

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στος τιμές του Πίνακα, είτε αφορά στο σύστημα παραγωγής, στο δίκτυο διανομής, στις τερματικές και τις βοηθητικές μονάδες.
Μπορείτε επιπλέον να αλλάξετε την κατηγορία αυτοματισμών ψύξης.

Συχνές ερωτήσεις


Πως δηλώνω το κόστος για τις διατάξεις ελέγχου & αυτοματισμών;

Το δηλώνετε στην ίδια γραμμη με το σύστημα ψύξης. Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αθροίζει όλα τα κόστη του σεναρίου για την οικονομοτεχνική ανάλυση, ανεξάρτητα που το έχετε δηλώσει.

Αντλία Θερμότητας για θέρμανση-ψύξη, την δηλώνω στα σενάρια Θέρμανσης ή Ψύξης;

Την δηλώνετε και στις 2 καρτέλες, αλλά το κόστος της μόνο μία φορά.
Αν η ΑΘ καλύπτει και ανάγκες ΖΝΧ, την δηλώνετε και στην καρτέλα ΖΝΧ.

Θα χρησιμοποιήσω ως θέρμανση και ψύξη την ίδια αντλία θερμότητας. Θα πρέπει να την περάσω και στη θέρμασνη και στην ψύξη; Και με τι κόστος αγοράς;

θα πρέπει να την δηλώσετε και στην θέρμανση και στην ψύξη.
Το κόστος το βάζετε είτε μισό μισό, είτε ολόκληρο σε ένα από τα 2, ειναι το ίδιο πράγμα μιας και η μηχανή του τεε-κενακ αθροιζει τα κόστη όλων των επεμβάσεων.

Πώς βάζω κλιματιστικό;

Τα κλιματιστικά είναι αντλίες θερμότητας Α.Θ.(τοπικές).

manual/scenarios/psyxi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/17 23:54 από stavros