Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:scenarios:intro

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Από τον Νοέμβριο 2020, μετά από μεγάλη ζήτηση των χρηστών ο τρόπος δήλωσης των σεναρίων έγινε πλέον αναλυτικός. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε σενάριο μπορείτε να επιλέξετε όσες επεμβάσεις θέλετε, είτε στο κέλυφος, είτε στα συστήματα.

Προσθήκη Σεναρίου

Πατήστε το για να προσθέσετε σενάριο. Μπορείτε να φέρετε τα δεδομένα είτε το κτιρίου σας, είτε κάποιου άλλου σεναρίου που έχετε ήδη δημιουργήσει. πχ για το Σενάριο-2, μπορείτε να χρησιμοποιείσετε σαν σημείο εκκίνησης τα δεδομένα του Σεναρίου-1.

Αν πάτε σε προηγούμενο βήμα και αλλάξετε το κτίριό σας, τα σενάρια σβήνονται και θα πρέπει να τα ξαναδηλώσετε

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:

  • Όταν ολοκληρώσετε το σενάριο με τις επεμβάσεις, με “ΟΚ” ξανα-υπολογίζεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
  • Με άκυρο, δεν αποθηκεύονται οι αλλαγές και επιστρέφετε στην στην καρτέλα “Ενεργειακή Κατάταξη”
  • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην καρτέλα “Ενεργειακή Κατάταξη”
  • Τα σενάρια περιλαμβάνονται στο αρχείο xml που κατεβάζετε
  • Αν πάτε πίσω στο κτίριο χωρίς να κάνετε κάποια αλλαγή, τα σενάρια παραμένουν ως έχουν
  • Αν πάτε πίσω και αλλάξετε το κτίριό σας, τα σενάρια σβήνονται και θα πρέπει να τα ξαναδηλώσετε
  • Μπορείτε να επιλέξετε έως 3 Σενάρια Εξοικονόμησης (για έκδοση ΠΕΑ απαιτείται τουλάχιστον 1)
  • Για κάθε σενάριο μπορείτε να επιλέξετε όσες επεμβάσεις θέλετε, είτε στο κέλυφος, ειτε στα συστήματα
manual/scenarios/intro.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 09:23 από sivann