Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:scenarios:diafani

Σενάρια Διαφανών

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε επεμβάσεις στις διαφανείς επιφάνειες του κτιρίου: κουφώματα και προσόψεις.

Αναλυτική δήλωση επεμβάσεων

  • Δηλώνετε αναλυτικά τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των αδιαφανών επιφανειών που αλλάζουν: U_w, g_w και αερισμό V
  • Δηλώνετε το κόστος επέμβασης για κάθε διαφανές. Προσοχή το κόστος δηλώνεται ανά μονάδα επιφάνειας (€/m2)
  • Για προσθήκη τέντας, στο αντίστοιχο διαφανές δηλώνετε την γωνία τέντας. Αν η τέντα είναι κάθετη, δηλώνετε γωνία 90°, ενώ αν είναι οριζόντια δηλώνετε γωνία 60°-70°. Δείτε το σχετικό σχέδιο. Το κόστος τέντας το δηλώνετε στο αντίστοιχο τμήμα διαφανούς. Προσοχή να το αναγάγετε σε μονάδα επιφάνειας (€/m2). Για παράδειγμα αν το κόστος της τέντας είναι 500€ και η επιφάνεια του τοίχου είναι 5m2, θα δηλώσετε κόστος 100€/m2.

Προεπιλεγμένες επεμβάσεις

Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (ΤΟΤΕΕ, Πίνακες 3.13α, 3.13β και 3.13γ) και τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
Μπορείτε να επιλέξετε να μονώστε μια ομάδα αδιαφανών επιφανειών (πχ. ανοιγόμενα κουφώματα, μη ανοιγόμενες προσόψεις,ή συνδυασμούς αυτών).
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω επεμβάσεις:

Τύπος πλαισίου Τύπος υαλοπίνακα Κόστος Σχόλια
Ποσοστό πλαισίου Δίδυμος με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος με διάκενο αέρα 12mm Δίδυμος με διάκενο αέρα 6mm και επίστρωση low-e Δίδυμος με διάκενο αέρα 12mm και επίστρωση low-e Κόστος Σχόλια
% W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K €/m2 Σχόλια
Μεταλλικό χωρίς Θ/Δ 20% U=3.5 U=3.5 U=3.5 U=3.5 €/m2
30% U=3.5 U=3.5 U=3.5 U=3.5 €/m2
40% U=3.5 U=3.5 U=3.5 U=3.5 €/m2
manual/scenarios/diafani.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/10 23:41 από stavros