Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:faq

Συχνές ερωτήσεις

Εργαλείο - Γενικά

Το εργαλείο σας επιτρέπει να δείτε συνοπτικά σε ένα πίνακα εάν τα προτεινόμενα σενάρια είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους ενεργειακούς στόχους και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό του προγράμματος “Εξοικονομώ”.

Το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε “μη επιλέξιμο” σενάριο και το πράσινο σε “επιλέξιμο” όπως αναφέρεται στο υπόμνημα. Η Συνολική Βαθμολογία είναι πράσινη εάν όλες οι γραμμές κριτηρίων για το σενάριο (στήλη) είναι πράσινες.

Ποιές είναι οι τιμές του Ανηγμένου κόστος εξοικονόμησης και κόστους παρεμβάσεων;
 • Το κόστος παρεμβάσεων και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε σενάριο, φαίνονται στην καρτέλα της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης.
 • Το ιδιο και το Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης (χ1) ή αλλιώς Τιμή Εξοικονομουμενης Ενέργειας (€/Kwh)
Πως υπολογίζω την μέγιστη υπολογιζόμενη ισχύ (Pgen);
 • Η μέγιστη υπολογιζόμενη ισχύς (Pgen) υπολογίζεται από την σχέση 4.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1.
 • Στο easykenak η ισχύς Pgen υπολογίζεται στο βήμα-5 “Συστήματα” αν επιλέξετε λέβητα πετρελαίου και ανοίξετε το “Εργαλείο υπολογισμού ΒΑ/SCOP”.
 • Στις επόμενες μέρες (Δεκέμβριος-21) το εργαλείο θα ενσωματωθεί στην καρτέλα επιλογής σεναρών θέρμανσης.

Αν μια νέα ΑΘ εξυπηρετεί και Θέρμανση και Ψύξη (και ΖΝΧ) πως επιμερίζω το κόστος;
 • Δηλώνετε την ίδια ΑΘ και στις 3 καρτέλες ξεχωριστά
 • Δηλώνετε το κόστος μόνο σε μία από αυτές (πχ μόνο στην Θέρμανση) και στις άλλες καρτέλες αφήνετε μηδενικό κόστος
 • Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αθροίζει όλα τα κόστη ανεξάρτητα που έχουν δηλωθεί οπότε δεν πρέπει να δηλώσετε το ίδιο κόστος 2 φορές
Έχω φτιάξει παλιότερα xml μέσα από το easykenak, πώς μπορώ να δημιουργήσω σενάριο για το Εξοικονομώ;
 • Αρχικά δημιουργήστε ένα αντίγραφο του κτιρίου σας από τη λίστα κτιρίων.
 • Στη συνέχεια προσθέστε ή αφαιρέστε παρεμβάσεις από το κτίριο και κατεβάσετε καινούριο XML.
 • Αν πρόκειται να υποβάλετε προσάρτημα στο buildingcert, υπάρχει και το εργαλείο του προσαρτήματος που μπορεί να σας βοηθήσει στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την υποβολή.
manual/exoikonomw/faq.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/12 09:24 από sivann