Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Λίστα αλλαγών

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:energytargets

Κριτήρια Ενεργειακών Στόχων

Οι ενεργειακοί στόχοι στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”, είναι:

  1. Υπάρχον κτίριο: Το Α' ΠΕΑ πρέπει να έχει ενεργειακή κλάση Γ ή χαμηλότερη
  2. Σενάριο αναβάθμισης: Η πρόταση πρέπει επιτυγχάνει ελάχιστη αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες

Σε αυτό τον πίνακα, μπορείτε να δείτε για κάθε Σενάριο εαν οι προτάσεις ικανοποιούν τον ενεργειακό στόχο.

manual/exoikonomw/energytargets.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/10 18:47 από stavros