Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Λίστα αλλαγών

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:endiamesoi

Μειωτικός συντελεστής διαφανών

Στον πίνακα αυτό έχετε την δυνατότητα να εφαρμόσετε τον μειωτικό συντελεστή 0.6 για τις παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1 και 1.Α2 (κουφώματα αλουμινίου) του Οδηγού Προγράμματος.

Κόστος διαφανών (€) - Μειωτικός συντελεστής 0,6 διφανων Αρχικοποιείται με το κόστος για τις παρεμβάσεις σε διαφανείς επιφάνειες. Αν εφαρμόσετε τον μειωτικό συντελεστή 0.6, το κόστος μειώνεται στο 40% της αρχικής τιμής.
Κόστος σεναρίου για υπολογισμό Κ1 (€)Αρχικοποιείται με το συνολικό κόστος σεναρίου. Αν εφαρμόσετε τον μειωτικό συντελεστή (στο πάνω πεδίο), το συνολικό κόστος μειώνεται αντίστοιχα. Μπορείτε να το τροποποιήσετε. με το κουμπί “επαναφορά” μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική τιμή
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh)Παίρνει τιμή από την υπολογιζόμενη εξοικονόμηση για κάθε σενάριο (βλ. Οικονομοτεχνική Ανάλυση).
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (χ1) (€/Kwh) [Αρχική τιμή]Υπολογίζεται από τον λόγο του αρχικού κόστους προς την εξοικονομούμενη ενέργεια.
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (χ1) (€/Kwh) [Με μειωτικό συντελεστή διαφανών]Επαναυπολογίζεται από τον λόγο του τροποποιημένου κόστους προς την εξοικονομούμενη ενέργεια.
manual/exoikonomw/endiamesoi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/24 18:33 από stavros