Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Λίστα αλλαγών

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:costcriteria

Κριτήρια Κόστους

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”, πρέπει να πληροί και τα 3 παρακάτω κριτήρια:
  1. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ [1,0€/kwh] * [Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh)]
  2. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ [200€/τμ] * [Επιφάνεια κυρίων χώρων (τμ)]
  3. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ 28.000€

Το κόστος παρεμβάσεων και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε σενάριο, φαίνονται στην καρτέλα της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης.

Η ωφέλιμη επιφάνεια, αρχικοποιείται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ (χωρίς τους ΜΘΧ/ΗΧ), ωστόσο μπορείτε να την αλλάξετε. Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος δηλώνετε την επιφάνεια, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και στη συνέχεια από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.

manual/exoikonomw/costcriteria.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/05 01:13 από stavros