Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:costcriteria

Κριτήρια Κόστους

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει σύμφωνα με τον οδηγό:
  1. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ [1,10€/kwh] * [Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh)]
  2. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ [220€/τμ] * [Επιφάνεια κυρίων χώρων (τμ)]
  3. [Κόστος παρεμβάσεων] ≤ 22.500€

  • Το κόστος παρεμβάσεων και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε σενάριο, φαίνονται στην καρτέλα της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης.
  • Η ωφέλιμη επιφάνεια, αρχικοποιείται από το άθροισμα των επιφανειών των ΘΖ (χωρίς τους ΜΘΧ/ΗΧ), ωστόσο μπορείτε να την αλλάξετε.
  • Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος δηλώνετε την επιφάνεια, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και στη συνέχεια από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
Για το πώς επηρεάζουν τα κριτήρια κόστους την επιλεξιμότητα της αίτησής σας και εάν π.χ. μπορείτε να τον υπερβείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΥΠΕΚΑ. Εμείς εμφανίζουμε μόνο την επιλεξιμότητα του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος.
manual/exoikonomw/costcriteria.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/10/11 12:25 από sivann