Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Λίστα αλλαγών

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:benchmarking

Συγκριτική κατάταξη

Εμφανίζεται το ιστόγραμμα τιμών του ανηγμένου κόστους εξοικονόμησης ενέργειας (χ1) για τα σενάρια κτιρίων του ιδίου νομού που δημιουργήθηκαν στο easykenak τις τελευταίες 30 ημέρες. Στο ιστόγραμμα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τα σενάρια του κτιρίου σας σε σχέση με τα σενάρια άλλων κτιρίων. Σας βοηθάει να εκτιμήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησης του κτιρίου σας.

Προσοχή
  • η εκτιμηση βασίζεται μόνο στον συντελεστή (χ1) - Κριτήριο Κ1, ο οποίος συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία με βάρος 50%
  • η σύγκριση γίνεται μόνο με κτίρια που δημιουργήθηκαν μεσα από το easykenak τις τελευταίες 30 ημέρες

Ιστόγραμμα τιμών

Στο παραπάνω ιστόγραμμα, το “εμβαδό” των κτιρίων αριστερά από τη διακεκομμένη γραμμή “Σενάριο ..”, είναι το πλήθος των κτιρίων με καλύτερο χ1.

manual/exoikonomw/benchmarking.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/29 14:22 από sivann