Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

kenak:totee

Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ)

Τρέχουσες ΤΟΤΕΕ

Οι Τεχνικές Οδηγίες όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, είναι οι ακόλουθες:

  • TOTEE 20701-1/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  • TOTEE 20701-2/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών
  • TOTEE 20701-3/2014, (Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών
  • TOTEE 20701-4/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
  • TOTEE 20701-5/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης

Παλαιτότερες ΤΟΤΕΕ:

  • ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  • ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, (A' έκδοση, Ιουλιος 2010): Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών
  • ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Κλιματικά δεδομένα
  • ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
  • ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012, (Α' έκδοση, Απρ 2012):Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας & Ψύξης

Οι ΤΟΤΕΕ στο ΤΕΕ

kenak/totee.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/06 06:37 από sivann