Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Συχνές Ερωτήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

faq:draw

Πίνακας Περιεχομένων

Σχεδίαση

Σε πόσες Θερμικές Ζώνες μπορώ να χωρίσω το κτίριό μου;

To easykenak υποστηρίζει μέχρι 4 Θερμικές Ζώνες. Νέα Θερμική Ζώνη βάζουμε όταν αλλάζει η χρήση. Διαβάστε αναλυτικά για τις Θερμικές Ζώνες εδώ.

Μπορώ να καταχωρήσω Μη Θερμαινόμενους Χώρους (ΜΘΧ);

Για την ώρα στο easykenak δεν υποστηρίζουμε αναλυτική σχεδίαση ΜΘΧ (πχ κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας).
Ωστόσο στο μενού “Επαφές” μπορείτε να δηλώσετε τις επιφάνειες σε επαφή με ΜΘΧ, όπου κατά παραδοχή, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, ο συντελεστής U πολλαπλασιάζεται με το μειωτικό συντελεστή b=0.5.

Πού δηλώνω τα επίπεδα (στάθμες) του κτιρίου μου;

Στο easykenak δεν δηλώνονται στάθμες.
Θεωρούμε οτι κάθε περίγραμμα βρίσκεται στην στάθμη 0 και γι' αυτό το λόγο ζητάμε τα εμπόδια ορίζοντα με σχετικό ύψος ως προς τη στάθμη κάθε περιγράμματος και όχι με απόλυτο ύψος ως προς το δρόμο.

Μεζονέτα σε 3 επίπεδα που δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους θερμικά (μία θερμική ζώνη) πως πρέπει να σχεδιάστουν στο πρόγραμμα;

Μεζονέτα με 3 επίπεδα περιγράφεται με 3 περιγράμματα.
Στην καρτέλα “Περίγραμμα 1” σχεδιάζετε το 1ο επίπεδο. Αν το 2ο επίπεδο είναι όμοιο με το 1ο (τυπικό) μπορείτε να κάνετε αντιγραφή περιγράμματος πατώντας αντιγραφή (πάνω στο tab περίγραμμα 1). Αν όχι, τότε δημιουργείτε 2ο περίγραμμα πατώντας το κουμπι +. Ομοίως για το 3ο επίπεδο.

Αν τα επίπεδα έχουν διαφορετικό ύψος, ποιο ύψος δηλώνω στις ιδιότητες;

Δηλώνετε το ύψος το 1ου επιπέδου.
Το ίδιο ύψος αντιγράφεται σε όλα τα επίπεδα, μπορείτε όμως να το αλλάξετε από το πινακάκι της σχεδίασης περιγράμματος, από την στήλη ύψος.
Εκεί μπορείτε να αλλάξετε το ύψος σε όλες τις πλευρές ενός περιγράμματος ή και μεμονωμένα σε μία πλευρά αν έχει διαφορετικό ύψος.

Από τις ιδιότητες θ.Ζ., πώς πάω στη σχεδίαση;

Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, πατήστε την καρτέλα “Περίγραμμα”.
Ξεκινάτε τη σχεδίαση με κλικ μέσα στην περιοχή σχεδίασης.

Πώς ολοκληρώνω την σχεδίαση ενός περιγράμματος;

Πατώντας space ή το κουμπί “οριστικό”.

Γιατί υπάρχει κουμπί "μέσα-έξω";

Το περίγραμμα του κτιρίου έχει εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Η εσωτερική φαίνεται γραμμοσκιασμένη. Η σχεδίαση γίνεται αντίστροφα με τη φορά του ρολογιού. Αν για κάποιο λόγο σχεδιάσετε ανάποδα, ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου (γραμμοσκιασμένος) είναι από έξω. Στην περίπτωση αυτή, για να μην χρειαστεί να σβήσετε το περίγραμμα, μπορείτε με το κουμπί “μεσα-έξω” να αντιστρέψετε τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

Συμπληρώνω εμπόδιο ορίζοντα σε ένα προσανατολισμό και συμπληρώνεται αυτόματα σε όλα τα τμήματα με ίδιο προσανατολισμό. Πως μπορώ να δηλώσω διαφορετικά εμπόδια ορίζοντα σε τμήματα περιγράμματος με ίδιο προσανατολισμό;

Συνήθως (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ) το εμπόδιο ορίζοντα μπορεί να θεωρηθεί κοινό για όλα τα τμήματα περιγράμματος με κοινό προσανατολισμό.
Ωστόσο, στο easykenak δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής σχεδίασης εμποδίων, από το μενού “πλευρικά εμπόδια”:

 • Σχεδιάστε ένα πλευρικό εμπόδιο από ένα γωνιακό σημείο του περιγράμματος
 • Από τον πίνακα τιμών μετακινήστε το πάνω στην κάτοψη (με τα dx, dy) ή περιστρέψτε το (με τη γωνια)
 • Αυτόματα γίνεται εμπόδια ορίζοντα.

Προφανώς αν σε ένα προσανατολισμό υπάρχει εμπόδια ορίζοντα (σταθμισμένο), και αναλυτικό εμπόδιο, υπερισχύει αυτό με μεγαλύτερη γωνία.

Αν απέναντι υπάρχει 4-όροφη πολυκατοικία τι ύψος βάζω;

Αν απέναντι υπάρχει 4-όροφη πολυκατοικία, την δηλώνετε στο περίγραμμα, στην τελευταία στήλη “εμπόδια ορίζοντα”. Μπορείτε να γράψετε:

 • είτε κατευθείαν τη γωνία εμποδίου (αν την έχετε ήδη υπολογίσει)
 • είτε από το κουμπί “επεξεργασία εμποδίου” να δώσετε απόσταση εμποδίου και σχετικό ύψος και υπολογίζεται αυτόματα (προσοχή σημειώνετε σχετικό ύψος εμποδίου, όχι απόλυτο)

Στο μενού “πλευρικά εμπόδια”, συνήθως σημειώνουμε πλαινά κτίρια, ή άλλα εμπόδια. Αλλά και από εκεί μπορείτε να δηλώσετε απένταντι πολυκατοικίες, μετακινώντας ή περιστρέφοντας το κάθε εμπόδιο. Και εδώ γράφετε το σχετικό ύψος, από το δάπεδο του προς επιθεώρηση κτιρίου.

Πώς σχεδιάζω προβόλους;

Οι πρόβολοι αρχίζουν και τελειώνουν πάνω στο περίγραμμα. Μπορεί να είναι ένα Π, ή να έχουν περισσότερες πλευρές, σπασίματα, κλπ.

Στο μενού πρόβολοι σχεδιάζουμε τα μπαλκόνια του κτιρίου μας ή του από πάνω ορόφου;

Στο μενού πρόβολοι σχεδιάζουμε τα μπαλκόνια του από πάνω ορόφου, τα οποία σκιάζουν το προς επιθεώρηση κτίριο.
Ωστόσο στοιχεία σκίασης δεν είναι μόνο τα μπαλκόνια του από πάνω ορόφου. Μπορεί να είναι αρχιτεκτονικές προεξοχές, πέργκολες, σταθερά σκίαστρα κλπ.

Πώς σχεδιάζω τέντες που κρέμονται από προβόλους;

Η τέντα είναι σαν ένας πρόβολος (δηλαδή σχεδιάζεται σαν Π με αρχή και τέλος στο περίγραμμα), μόνη διαφορά ότι:

 • το ύψος της τέντας αρχικοποιείται h/2 (επειδή συνήθως οι τέντες φτάνουν μέχρι το μέσο του τοίχου ή και χαμηλότερα) και
 • ο σκιασμός της τέντας υπολογίζεται μόνο για καλοκαίρι (γίνεται αυτόματα στο easykenak)

Σύντομα θα προστεθούν τέντες που κρέμονται από προβόλους. Παράλληλα θα διατηρηθεί και η υπάρχουσα λειτουργικότητα για τις τέντες που ακουμπάνε στον τοίχο (πχ τέντες σε ρετιρέ, κινητές πέργκολες κλπ).

Γιατί μου ζητείται αριθμός φύλλων στα κουφώματα;

Ο αριθμός φύλλων παίζει ρόλο στον υπολογισμό της επιφάνειας πλαισίου και κατ' επέκτασιν στον υπολογισμό του συντελεστή U-w.

Την εξωτερική πόρτα τη βάζω στις αδιαφανεις επιφάνειες ή στις διαφανείς;

Την βάζετε στις διαφανείς επιφάνειες, και επιλέγετε τύπο “αδιαφανής πορτα” Στο κέλυφος θα μεταφερθεί αυτόματα στον πίνακα αδιαφανών.

Στην εξωτερική πόρτα σε επαφή με ΜΘΧ τί συντελεστή βάζω;

Βάζετε κανονικά τον συντελεστή U.

Πώς σχεδιάζω πλευρικά εμπόδια;

Τα πλευρικά εμπόδια σχεδιάζονται με μία γραμμή. Η γραμμή πρέπει να ξεκινάει από γωνιακό σημείο του περιγράμματος. Αν το πλευρικό εμπόδιο βρίσκεται σε απόσταση, το μετακινείτε με τα dx και dy. Μετά τη σχεδίαση από τον πίνακα τιμών συμπληρώνετε ύψος (σχετικό) και μήκος.

Τα πλευρικά εμπόδια μπορεί να είναι πλευρικά για ένα τμήμα περιγράμματος και εμπόδια ορίζοντα για άλλο τμήμα περιγράμματος. Το easykenak για κάθε τμήμα περιγράμματος συγκρίνει όλα τα εμπόδια ορίζοντα που έχουν δηλωθεί και κρατάει αυτό με τη μεγαλύτερη γωνία σκίασης

Από το μενού πλευρικών μπορείτε να δηλώσετε και εμπόδια ορίζοντα. Μετακινώντας το εμπόδιο με dx, dy και στρίβοντάς το, αλλάζοντας την γωνία, μπορείτε να το φέρετε σε όποιο σημείο του περιγράμματος θέλετε.

Αν έχω διαδοχικές πλευρές σε επαφή με ΜΘΧ, ή Μεσοτοιχίες, πρέπει να τις δηλώσω όλες κάθε μία ξεχωριστά;

Όχι, αυτό γίνεται πολύ πιο απλά γιατί οι επαφές “στρίβουν” μαζί με το περίγραμμα, οπότε απλά δηλώνετε σημείο αρχής και σημείο τέλους, πχ. σε περίγραμμα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ, αν έχετε:

 • επαφή σε ΜΘΧ από Α έως Δ, το δηλώνετε με 2 σημεία (αρχή=Α και τέλος=Δ)
 • επαφή σε Μεσοτοιχία από Θ έως Μ, το δηλώνετε με 2 σημεία (αρχή=Θ και τέλος=Μ)


Μπορώ να δηλώσω επαφή που να αρχίζει από ένα σημείο (όχι γωνιακό) ενός τμήματος (πχ. ΑΒ) και να τελειώνει σε σημείο άλλου τμήματος (πχ. ΒΓ);

Ναι, οι επαφές αρχίζουν και τελειώνουν σε οποιοδήποτε σημείο του περιγράμματος.
Οι επαφές δηλώνονται με σημείο αρχής και σημείο τέλους.
Για παράδειγμα σε περίγραμμα ΑΒΓΔ, μπορείτε να δηλώσετε 2 επαφές με 4 μόνο κλικ:

 • επαφή με ΜΘΧ που αρχίζει από σημείο του ΑΒ και τελειώνει σε σημείο του ΒΓ
 • επαφή με μεσοτοιχία που αρχίζει από σημείο του ΓΔ και τελειώνει σε σημείο του ΔΑ


Πώς δηλώνω επαφές με όμορα κτίρια;

Για τα τμήματα περιγράμματος σε επαφή με όμορα κτίρια (θερμαινόμενους χώρους) υπάρχουν 2 επιλογές:

α. σχεδιάζετε κανονικά ολόκληρο το περίγραμμα (κλειστό), και από το μενού επαφές, δηλώνετε τα τμήματα του περιγράμματος σε επαφή με όμορα κτίρια (μεσοτοιχίες). Αυτά τα τμήματα, φαίνονται στον πίνακα κελύφους με Τύπο = Μεσοτοιχία (όπως στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) και προφανώς δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης.

β. δεν σχεδιάζετε καθόλου τα τμήματα περιγράμματος σε επαφή με όμορα, άρα σχεδιάζετε ανοιχτό περίγραμμα.

Πρέπει να δηλώνω τοιχία και δοκάρια σε κάθε κτίριο;

Όχι. Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-1, παρ 3.1.2, σελ 42 για κτίρια προ του 1999, οπου δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, ακολουθείται συμβατικό τρόπος υπολογισμού με με ποσοστό φέροντος οργανισμού επί της όψης. Στην περίπτωση που πάτε με τον συμβατικό τρόπο (ποσοστό) δεν χρειάζεται να σχεδιάσετε τοιχία και δοκάρια. Το easykenak υπολογίζει σταθμισμένο συντελεστή U βάσει ποσοστών και τύπου θερμομόνωσης που έχετε δηλώσει.

Πότε δηλώνω μεταβολές ύψους;

Συνήθως οι μεταβολές ύψους χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε τοίχους κάτω από κεκλιμένες στέγες.

Αλλάζοντας το % φέροντος οργανισμού (φ.ο.), δεν αλλάζει το Εμβαδόν του τοίχου στον πίνακα κελύφους, γιατί συμβαίνει αυτό;

Πράγματι το συνολικό εμβαδόν του τοίχου παραμένει σταθερό. Το % φ.ο. χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό σταθμισμένου συντελεστή U.

Ένα απλό παράδειγμα: Έστω τοίχος με μήκος 10μ και υψος 3μ, Ε_συν=30τμ
Έστω % φ.ο.= 10%
Προκύπτουν τα επί μέρους εμβαδά
Ε_φο=3τμ και Ε_τοιχ=27τμ

Έστω συντελεστές U_φο = 3,4 και U_τοιχ = 2,2
Ο σταθμισμένος συντελεστης U_σταθ του τοιχου προκύπτει ως εξής:

U_σταθ = (U_φο * Ε_φο) + (U_τοιχ * Ε_τοιχ) / Ε_συν
U_σταθ = (3,4 * 3) + (2,2 * 27) / 30
U_σταθ = 2,32 W/m2K

Το συνολικό εμβαδόν του τοίχου Ε_συν παραμένει σταθερό, αυτό που αλλάζει είναι ο σταθμισμένος συντελεστής θερμοπερατότητας U_σταθ.

Πώς σχεδιάζω φωταγωγό;

Ο φωταγωγός σχεδιάζεται στο περίγραμμα (δείτε σχετικό screenshot)

- Αν ο φωταγωγός βρίσκεται στο περίγραμμα τον σχεδιάζετε με εσοχή στο περίγραμμα (σχ.1) - Αν έχει διπλανό κτίριο, σχεδιάζετε και ένα πλευρικό εμπόδιο (σχ.2) - Αν ο φωταγωγός είναι εσωτερικός και δεν έχει επαφή με το περίγραμμα, δημιουργείτε ένα δεύτερο περίγραμμα (απο το tab περιγράμματος) και τον σχεδιάζετε αντίστροφα με το εσωτερικό του κτιρίου προς τα έξω (σχ.3)

Θέλω να δηλώσω επαφή στο τμήμα ΑΒΓΔ, πατάω σημείο αρχής το Α και σημείο τέλους το Δ, αλλά στον πίνακα τιμών βλέπω σαν σημείο αρχής το Α και σημείο τέλους το Γ, γιατί γίνεται αυτό;

Αυτό γίνεται γιατί στον πίνακα τιμών φαίνεται πάντα το Σημείο Αναφοράς, το οποίο είναι το προηγούμενο σημείο του περιγράμματος από αυτό που κλικάρετε. Οπότε στο παραπάνω παράδειγμα:

 • για σημείο αρχής κλικάρετε στο Α, στον πίνακα φαίνεται σημείο αναφοράς το Α με απόσταση 0
 • για σημείο τέλους κλικάρετε στο Δ, στον πίνακα φαίνεται σημείο αναφοράς το Γ, με απόσταση 3,20 (ίση με την απόσταση του τμήματος ΓΔ)

Ο λόγος που το υλοποιήσαμε έτσι, είναι για να συμπεριλάβουμε όχι μόνο γωνιακά σημεία του περιγράμματος αλλά και ενδιάμεσα Για παράδειγμα σε περίγραμμα ΑΒΓΔ, μπορείτε να δηλώσετε 2 επαφές με 4 μόνο κλικ:

 • επαφή με ΜΘΧ που αρχίζει από σημείο του ΑΒ και τελειώνει σε σημείο του ΒΓ
 • επαφή με μεσοτοιχία που αρχίζει από σημείο του ΓΔ και τελειώνει σε σημείο του ΔΑ


Γιατί στον πίνακα κελύφους κάθε τοίχος έχει διαφορετικό σταθμισμένο συντελεστή U_σταθ;

Συνεχίζοντας το από πάνω παράδειγμα, έστω 2 τοίχοι με μήκος 10μ, υψος 3μ και εμβαδά Ε1=Ε2=30τμ
Με % φ.ο. = 10%, κάνοντας τις από πάνω πράξεις προκύπτουν Ε_φο1=Ε_φο2=3τμ
Αν ο ένας τοίχος έχει εμβαδόν διαφανών επιφανειών (ανοίγματα) 2τμ και ο άλλος 7τμ προκύπτουν
Ε_τοιχ1 = 27 - 2 = 25τμ
Ε_τοιχ2 = 27 - 7 = 20τμ

Οπότε εφαρμόζοντας την σχέση, U_σταθ = (U_φο * Ε_φο) + (U_τοιχ * Ε_τοιχ) / Ε_συν, προκύπτουν
U_σταθ1 = 2.32 W/m2K
U_σταθ2 = 2.35 W/m2K

Οι διαφορές είναι μικρές και οφείλονται στις διαφανείς επιφάνειες.

Κατοικία 69τμ. η βρίσκεται σε επαφή με ανεξάρτητο δωμάτιο 11τμ. που είναι μη θερμαινόμενο και με το οποίο δεν επικοινωνεί μέσω κάποιου διαφανούς στοιχείου. Πως πρέπει να περαστεί ώστε να φαίνεται ότι τα συνολικά τ.μ. είναι 80τ.μ. αλλά τα θερμαινόμενα 69τμ.;

Θα σχεδιάσετε αναλυτικά τον θερμαινόμενο χώρο του κτιρίου σας με εμβαδόν 69 τμ. Τον τοίχο που βρίσκεται σε επαφή με το δωμάτιο θα τον ορίσετε επαφή με ΜΘΧ οπότε θα υπολογιστεί αυτόματα μειωτικός συντελεστής b=0.5 Στο βήμα 4 που υπολογίζονται τα συνολικά εμβαδά, θα δηλώσετε ωφέλιμη και ψυχόμενη επιφάνεια 69τμ. και συνολική επιφάνεια 80τμ. το οποιο θα φανει και πάνω στο πιστοποιητικό (ομοίως θα τροποιήσετε και τους όγκους).

Ένας τοίχος του είναι μεσοτοιχία με διπλανή ιδιοκτησία. Όμως έχει μεγαλύτερο ύψος από αυτόν που βρίσκεται σε επαφή. Μέχρι ύψος 3μ είναι σε επαφή με τον διπλανό, από τα 3 ως τα 5 μ είναι σε επαφή με τον αέρα. Πως θα το δείξω αυτό στο πρόγραμμα;

Από το μενού επαφές, δηλώνετε μία επαφή και καθορίζετε τον τύπο (ΜΘΧ, Έδαφος, Μεσοτοιχία) Στην συνέχεια αλλάζετε την κάτοψη σε όψη, και ορίζετε στάθμη και ύψος της επαφής στα σημεία αρχής και τέλους Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε επαφή σε διαφορετικά ύψη του περιγράμματος.

Πως περνάω το πάχος ενός τοίχου;

Δεν απαιτείται να καταχωρήσετε το πάχος τοίχου παρά μόνο τον συντελεστή θερμοπερατότητας U.

Σε περίπτωση διόροφου καταστήματος στην σελίδα ιδιότητες θερμικής ζώνης,στην επιφάνεια και στο μεικτό ύψος βάζουμε τα συνολικά μεγέθη και των δυο ορόφων ή ξεχωριστά; Τί γινεται στην περίπτωση διαφορετικών μεγεθών(εμβαδού και ύψους) σε κάθε όροφο?

Στις ιδιότητες θερμικής ζώνης βάζετε το συνολικό εμβαδόν της Θ.Ζ. Από εκεί υπολογίζονται οι καταναλώσεις ΖΝΧ, φωτισμού, αερισμού κλπ του κτιρίου αναφοράς.
Ύψος βάζετε το ύψος κάθε περιγράμματος. Σε περίπτωση διοφορετικών υψών, μπορείτε στην σχεδίαση περιγράμματος στην στήλη ύψος, να το αλλάξετε.

Πως καταχωρούμε το δάπεδο ή την οροφή αντίστοιχα όταν υπάρχει υπερκείμενο ή υποκείμενο διαμέρισμα και κατά συνέπεια δεν έχουμε μετάδοση θερμότητας? (Αδιαβατικό)

Οι αδιαβατικές επιφάνειες δεν καταχωρούνται στην ενεργειακή επιθεώρηση

Πως υπολογίζω το Συντελεστή μετάδοσης θερμότητας λόγω θερμογεφυρών (W/K);

Δείτε την 4.2.2.6 της ΤΟΤΕΕ-20701-1/2017 (σελ 68)

Θα πρεπει να αφαιρεσω τα παχη των τοίχων στη σχεδίαση;

Στον ΚΕΝΑΚ ολες οι διαστασεις είναι εξωτερικές. Το πάχος δεν παίζει ρόλο, παρά μόνο η θερμοπερατότητα.

faq/draw.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/18 13:06 από stavros