Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step4:adiafaneis

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step4:adiafaneis [2016/02/19 18:20]
stavros
manual:step4:adiafaneis [2019/02/26 17:42] (τρέχουσα)
sivann
Γραμμή 29: Γραμμή 29:
  
 **Εμπόδιο από προβόλους:​** Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου,​ δηλαδή η γωνία που σχηματιζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας του προβόλου. Κατά παραδοχή για προβόλους με μεταβλητό μήκος (πχ. προβόλους που δεν είναι παράλληλοι στην όψη) ​ υπολογίζεται μια μέση γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου. Οι συντελεστές σκίασης προβόλου υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία προβόλου,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. **Εμπόδιο από προβόλους:​** Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου,​ δηλαδή η γωνία που σχηματιζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας του προβόλου. Κατά παραδοχή για προβόλους με μεταβλητό μήκος (πχ. προβόλους που δεν είναι παράλληλοι στην όψη) ​ υπολογίζεται μια μέση γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου. Οι συντελεστές σκίασης προβόλου υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία προβόλου,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.
-{{ :​manual:​step4:​3.7.a.png?​400 |}}\\+{{ :​manual:​step4:​3.7.a.png?​300 |}}\\
  
 **Εμπόδιο από τέντες:​** Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας,​ λαμβάνονται υπόψη μόνο για την θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. **Εμπόδιο από τέντες:​** Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας,​ λαμβάνονται υπόψη μόνο για την θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.
-{{ :​manual:​step4:​3.9.a.png?​400 |}}\\+{{ :​manual:​step4:​3.9.a.png?​300 |}}\\
  
 **Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές:​** Στο easykenak δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Τα πλευρικά εμπόδια προκύπτουν είτε από τις πλευρικές προεξοχές του κελύφους,​ είτε από εξωτερικά πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης. Για κάθε τμήμα του κελύφους,​ το easykenak εντοπίζει όλα τα δυνατά πλευρικά εμπόδια. **Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές:​** Στο easykenak δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Τα πλευρικά εμπόδια προκύπτουν είτε από τις πλευρικές προεξοχές του κελύφους,​ είτε από εξωτερικά πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης. Για κάθε τμήμα του κελύφους,​ το easykenak εντοπίζει όλα τα δυνατά πλευρικά εμπόδια.
-{{ :​manual:​step4:​3.8.a.png?​400 |}}\\+{{ :​manual:​step4:​3.8.a.png?​300 |}}\\
  
 **1η περίπτωση:​ Μία πλευρική προεξοχή κάθετα στην άκρη του τοίχου** **1η περίπτωση:​ Μία πλευρική προεξοχή κάθετα στην άκρη του τοίχου**
manual/step4/adiafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:42 από sivann