Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:provoloi

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step3:provoloi [2013/05/29 18:44]
stavros
manual:step3:provoloi [2013/05/31 21:42] (τρέχουσα)
stavros
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
 **Μήκος**:​ Παίρνει διάσταση από τη σχεδίαση,​ μετά τη σχεδίαση μπορείτε να το αλλάξετε\\ **Μήκος**:​ Παίρνει διάσταση από τη σχεδίαση,​ μετά τη σχεδίαση μπορείτε να το αλλάξετε\\
 **Γωνία**:​ Η γωνία που σχηματίζει κάθε ευθ. τμήμα με το προηγούμενο,​ μετά τη σχεδίαση μπορείτε να την αλλάξετε **Γωνία**:​ Η γωνία που σχηματίζει κάθε ευθ. τμήμα με το προηγούμενο,​ μετά τη σχεδίαση μπορείτε να την αλλάξετε
 +
 +
 +[[manual:​step3:​perigramma|{{:​manual:​step2:​book_previous.png?​nolink |}}]][[manual:​step3:​tents|{{:​manual:​step2:​book_next.png?​nolink |}}]]
manual/step3/provoloi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:42 από stavros