Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:provoloi

Πρόβολοι

Γενικά για τους προβόλους

  • ο πρόβολος σχεδιάζεται με μία συνεχόμενη γραμμή
  • μπορείτε να σχεδιάσεται προβόλους 2 πλευρών (γωνία), 3 πλευρών (σχήμα Π) ή περισσότερων πλευρών.
  • ο πρόβολος αρχίζει και τελειώνει πάνω στο περίγραμμα
  • οι πρόβολοι σχεδιάζονται στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου
  • μετά την σχεδίαση προβόλου μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις του στον πίνακα τιμών
  • μπορείτε να σχεδιάσετε όσους προβόλους θέλετε σε κάθε περίγραμμα
  • σε περίπτωση προβόλου με μεταβαλλόμενο πλάτος, για τον υπολογισμό της γωνίας σκιασμού, θεωρείται ένα μέσο πλάτος προβόλου

Οδηγίες σχεδίασης

  • για ελεύθερη γωνία κρατήστε πατημένο το Ctrl
  • για αναίρεση, δεξί click ή το κουμπί undo

Η πρώτη γραμμή (σκιασμένη) αναφέρεται σε ολόκληρο τον πρόβολο.

Ύψος προβόλου: Είναι το ύψος από το δάπεδο της εξεταζόμενης όψης μέχρι το κάτω σημείο το προβόλου. Συνήθως συμπίπτει με το καθαρό ύψος του κτιρίου και αρχικοποιείται με αυτή την τιμή.


Οι επόμενες γραμμές αναφέρονται στις πλευρές του προβόλου.

Μήκος: Παίρνει διάσταση από τη σχεδίαση, μετά τη σχεδίαση μπορείτε να το αλλάξετε
Γωνία: Η γωνία που σχηματίζει κάθε ευθ. τμήμα με το προηγούμενο, μετά τη σχεδίαση μπορείτε να την αλλάξετε

manual/step3/provoloi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:42 από stavros