Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:idiotites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step3:idiotites [2018/03/13 01:16]
stavros
manual:step3:idiotites [2018/03/13 01:16] (τρέχουσα)
stavros
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
 ^Αρ. καμινάδων|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από καμινάδες (τζακιού,​ σόμπας,​ κλπ) λαμβάνεται 20 m³/h.| ^Αρ. καμινάδων|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από καμινάδες (τζακιού,​ σόμπας,​ κλπ) λαμβάνεται 20 m³/h.|
 ^Αρ. θυρίδων εξαερισμού|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές φυσικού αερίου) λαμβάνεται 10 m³/h.| ^Αρ. θυρίδων εξαερισμού|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές φυσικού αερίου) λαμβάνεται 10 m³/h.|
-^Αρ. Εξώθυρων|Οι ​ εξώπορτες ​ με  περιθώριο ​ στο ​ κάτω ​ μέρος ​ >​1,​0cm ​ και ​ επαφή ​ με  το  εξωτερικό ​ περιβάλλον ​ επηρεάζουν ​ την ​ διείσδυση ​ αέρα ​ στη ​ ζώνη ​ οπότε ​ κατά ​ παραδοχή ​ πρέπει ​ να  δηλώνονται ​ και ​ σαν ​ θυρίδες αερισμού. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.23, στην περίπτωση που υπάρχει εξώθυρα στο ​ κτήριο (πόρτα σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον,​ πόρτα εισόδου) η οποία δεν έχει πλαίσιο στο ​ κάτω μέρος και δημιουργείται χαραμάδα μεταξύ του ανοιγόμενου τμήματος και του δαπέδου,​ τότε η  διείσδυση ​ αέρα ​ μέσω ​ αυτής ​ λαμβάνεται ​ ίση ​ με  10  m³/h  αν  το  περιθώριο ​ μεταξύ ​ της ​ θύρας ​ και ​ του ​ δαπέδου ​ είναι ​ μεγαλύτερο ​ του ​ 1,0  cm  και ​ μηδενική ​ αν  είναι ​ μικρότερο. ​ Η  διείσδυση ​ αέρα ​ από ​ τις ​ υπόλοιπες πλευρές τις εξώθυρας αυτής υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα κουφώματα.|+^Αρ. Εξώθυρων|Οι ​ εξώπορτες ​ με  περιθώριο ​ στο ​ κάτω ​ μέρος ​ >​1,​0cm ​ και ​ επαφή ​ με  το  εξωτερικό ​ περιβάλλον ​ επηρεάζουν ​ την ​ διείσδυση ​ αέρα ​ στη ​ ζώνη ​ οπότε ​ κατά ​ παραδοχή ​ πρέπει ​ να  δηλώνονται ​ και ​ σαν ​ θυρίδες αερισμού. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.23, στην περίπτωση που υπάρχει εξώθυρα στο ​ κτήριο (πόρτα σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον,​ πόρτα εισόδου) η οποία δεν έχει πλαίσιο στο ​ κάτω μέρος και δημιουργείται χαραμάδα μεταξύ του ανοιγόμενου τμήματος και του δαπέδου,​ τότε η  διείσδυση ​ αέρα ​ μέσω ​ αυτής ​ λαμβάνεται ​ ίση ​ με  10  m³/h  αν  το  περιθώριο ​ μεταξύ ​ της ​ θύρας ​ και ​ του ​ δαπέδου ​ είναι ​ μεγαλύτερο ​ του ​ 1,0  cm  και ​ μηδενική ​ αν  είναι ​ μικρότερο. ​ Η  διείσδυση ​ αέρα ​ από ​ τις ​ υπόλοιπες πλευρές τις εξώθυρας αυτής υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα κουφώματα.Στο κτήριο αναφοράς η διείσδυση αέρα από τις εξώθυρες με περιθώριο στο κάτω μέρος σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον λαμβάνεται μηδενική. |
 ^Αρ. ανεμιστήρων οροφής|Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε κλιματιζόμενους και μη κλιματιζόμενους χώρους. Οι συνηθισμένοι ανεμιστήρες οροφής είναι αποτελεσματικοί σε μια ακτίνα μέχρι και 1,8 m από το κέντρο του ανεμιστήρα και για ύψος εγκατάστασης 2,5 m επάνω από το δάπεδο. Για τους υπολογισμούς η μέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεμιστήρα οροφής λαμβάνεται ίση με 10m². Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ψυκτικού φορτίου,​ όταν καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης.| ^Αρ. ανεμιστήρων οροφής|Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε κλιματιζόμενους και μη κλιματιζόμενους χώρους. Οι συνηθισμένοι ανεμιστήρες οροφής είναι αποτελεσματικοί σε μια ακτίνα μέχρι και 1,8 m από το κέντρο του ανεμιστήρα και για ύψος εγκατάστασης 2,5 m επάνω από το δάπεδο. Για τους υπολογισμούς η μέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεμιστήρα οροφής λαμβάνεται ίση με 10m². Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ψυκτικού φορτίου,​ όταν καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης.|
  
manual/step3/idiotites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/03/13 01:16 από stavros