Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:idiotites

Ιδιότητες Θ.Ζ.

Συμπληρώνονται για κάθε Θ.Ζ. που έχετε δηλώσει. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

ΧρήσηΣυμπληρώστε την χρήση της εξεταζόμενης ΘΖ. Ανάλογα τη χρήση που δηλώνετε εδώ, αρχικοποιούνται οι συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου αναφοράς, δηλαδή απαιτούμενος νωπός αέρας, στάθμη γενικού φωτισμού, κατανάλωση ΖΝΧ.
Αριθμός Υ/ΔΧρησιμοποιείται μόνο για χρήση κατοικίας, για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ ανά έτος.
Αριθμός ΚλινώνΧρησιμοποιείται μόνο για χρήση προσωρινής διαμονής, για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ ανά έτος.
Επιφάνεια Θ.Ζ.Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ για όλες τις χρήσεις εκτός από κατοικία και προσωρινής διαμονής, καθώς και για τον υπολογισμό νωπού αέρα και γενικού φωτισμού για όλες τις χρήσεις.
Μέση κατανάλωση ΖΝΧΥπολογίζεται αυτόματα, μπορείτε να το αλλάξετε.
Διατάξεις αυτ. ελέγχου ΖΝΧΤσεκάρετε αν το προς επιθεώρηση κτίριο διαθέτει διατάξεις αυτ. ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (συντελεστής διόρθωσης 0,90) (ΤΟΤΕΕ20701-1, παρ 5.2)
Ανηγμένη θερμοχωρητικότηταΕπιλέξτε την ανηγμένη θερμοχωρητικότητα σύμφωνα με τον πίνακα 3.14 της ΤΟΤΕΕ 20701-1, ή εναλλακτικά υπολογίστε την αναλυτικά με την σχέση 3.7 στην παράγραφο 4.2.4 της οδηγίας. Για το κτίριο αναφοράς, η ανηγμένη θερμοχωρητικότητα κάθε θερμικής ζώνης λαμβάνεται ίση με 250 [kJ/(m2.K)]
Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμώνΕπιλέγετε σύμφωνα με τον πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1
Αρ. καμινάδωνΧρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από καμινάδες (τζακιού, σόμπας, κλπ) λαμβάνεται 20 m³/h.
Αρ. θυρίδων εξαερισμούΧρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές φυσικού αερίου) λαμβάνεται 10 m³/h.
Αρ. ΕξώθυρωνΟι εξώπορτες με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0cm και επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στη ζώνη οπότε κατά παραδοχή πρέπει να δηλώνονται και σαν θυρίδες αερισμού. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.23, στην περίπτωση που υπάρχει εξώθυρα στο κτήριο (πόρτα σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, πόρτα εισόδου) η οποία δεν έχει πλαίσιο στο κάτω μέρος και δημιουργείται χαραμάδα μεταξύ του ανοιγόμενου τμήματος και του δαπέδου, τότε η διείσδυση αέρα μέσω αυτής λαμβάνεται ίση με 10 m³/h αν το περιθώριο μεταξύ της θύρας και του δαπέδου είναι μεγαλύτερο του 1,0 cm και μηδενική αν είναι μικρότερο. Η διείσδυση αέρα από τις υπόλοιπες πλευρές τις εξώθυρας αυτής υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα κουφώματα.Στο κτήριο αναφοράς η διείσδυση αέρα από τις εξώθυρες με περιθώριο στο κάτω μέρος σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον λαμβάνεται μηδενική.
Αρ. ανεμιστήρων οροφήςΟι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε κλιματιζόμενους και μη κλιματιζόμενους χώρους. Οι συνηθισμένοι ανεμιστήρες οροφής είναι αποτελεσματικοί σε μια ακτίνα μέχρι και 1,8 m από το κέντρο του ανεμιστήρα και για ύψος εγκατάστασης 2,5 m επάνω από το δάπεδο. Για τους υπολογισμούς η μέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεμιστήρα οροφής λαμβάνεται ίση με 10m². Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ψυκτικού φορτίου, όταν καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης.

Σημείωση 1: Επιφάνεια ΘΖ
Η επιφάνεια των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων των κτιρίων, π.χ. διάδρομοι, κλιμακοστάσια, δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των απαιτήσεων Ζ.Ν.Χ. Έτσι, στην περίπτωση που οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι ενσωματώνονται σε μια μεγαλύτερη θερμική ζώνη, το εμβαδό τους δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ.

Σημείωση 2: Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα
Σε περίπτωση εφαρμογής θερμομόνωσης στην εσωτερική επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου, το οποίο εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα, το δομικό στοιχείο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της εσωτερικής θερμοχωρητικότητας της θερμικής ζώνης.

Σημείωση 3: Μεικτό ύψος

  • Στους ενδιάμεσους ορόφους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιστρώσεις του δαπέδου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης θερμομόνωσης
  • Στον τελευταίο όροφο το ύψος ορόφου ορίζεται μεταξύ της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου του ορόφου και της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής. Στην περίπτωση ύπαρξης οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, ως ανώτερο όριο για τη μέτρηση του ύψους ορίζεται η στάθμη της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής.
  • Στον κατώτερο όροφο του κτιρίου το ύψος ορόφου μετράται από τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου, είτε αυτό έρχεται σε επαφή με το έδαφος είτε σε επαφή με αέρα (π.χ. πυλωτή) είτε με μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. υπόγειο) και της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής.
  • Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε προεξοχή το ύψος ορόφου μετράται από τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου που έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα μέχρι τη στάθμη της άνω επιφάνειας της πλάκας του επόμενου ορόφου.
  • Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε εσοχή το ύψος ορόφου μετράται από την άνω στάθμη της πλάκας δαπέδου μέχρι την άνω στάθμη της πλάκας ορόφου (αν ακολουθεί άλλος όροφος) ή μέχρι την άνω στάθμη της πλάκας οροφής (αν πρόκειται για τον τελευταίο όροφο του κτιρίου).

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιφανειών των κατακόρυφων δομικών στοιχείων, του όγκου της ΘΖ, και της γωνίας σκίασης από εμπόδια ορίζοντα.

manual/step3/idiotites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/03/13 01:16 από stavros