Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step5:hliakos

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Επόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
manual:step5:hliakos [2013/05/31 21:54]
stavros
manual:step5:hliakos [2020/11/20 15:49]
stavros [Ηλιακός Συλλέκτης]
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 {{indexmenu_n>540}} {{indexmenu_n>540}}
 =====Ηλιακός Συλλέκτης===== =====Ηλιακός Συλλέκτης=====
-\\ + 
-\\+Τα συστήματα ηλιακών συλλεκτών, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
 +  * για τη θέρμανση χώρων ή 
 +  * για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης 
 +Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών, τα απαιτούμενα δεδομένα είναι: 
 + 
 +===Ο τύπος του ηλιακού συλλέκτη και ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης=== 
 +Το ποσοστό αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, ορίζεται ως το ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη που μετατρέπεται σε θερμική και αξιοποιείται τελικά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή για τη θέρμανση χώρων, δηλαδή είναι η μέση ετήσια απόδοση του ηλιακού συλλέκτη. Η μέση ετήσια απόδοση μιας εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από: 
 +  * τον τύπο των ηλιακών συλλεκτών (απλοί επίπεδοι, επίπεδοι με επιλεκτική επιφάνεια, συλλέκτες κενού κ.ά.) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής, 
 +  * τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών: ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης χώρων κ.ά., 
 +  * τις απώλειες εγκατάστασης λόγω παλαιότητας, φθοράς, κακής συντήρησης κ.ά. 
 + 
 +Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασμού) του συστήματος ηλιακών συλλεκτών, όπως σε υφιστάμενα κτήρια, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης λαμβάνονται οι τιμές των πινάκων πινάκων 5.8. και 5.9 (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, παρ.6.3.1.2). 
 + 
 +^  Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ^^^^^^^^^^ 
 +^Πόλεις της Ελλάδας  ^  Τύπος ηλιακού συλλέκτη  ^^^^^^^^^ 
 +^:::  ^  Απλός  ^^^  Επιλεκτικός  ^^^  Κενού  ^^^ 
 +^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^ 
 +^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^ 
 +^Αλεξαν/πολη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Αθήνα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Ηράκλειο      15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Καστοριά      15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Λάρισα        15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Λήμνος        15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Νάξος        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Πάτρα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Θεσσαλονίκη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Τρίπολη      |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Μέσος όρος    15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 + 
 +^  Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  ^^^^^^^^^^ 
 +^Πόλεις της Ελλάδας  ^  Τύπος ηλιακού συλλέκτη  ^^^^^^^^^ 
 +^:::  ^  Απλός  ^^^  Επιλεκτικός  ^^^  Κενού  ^^^ 
 +^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^ 
 +^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^ 
 +^Αλεξαν/πολη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Αθήνα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Ηράκλειο      15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Καστοριά      15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Λάρισα        15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Λήμνος        15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Νάξος        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Πάτρα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Θεσσαλονίκη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Τρίπολη      |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 +^Μέσος όρος    15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | 
 + 
 +Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τον τύπο του ηλιακού συλλέκτη, αλλά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος.\\  
 +Ο μέσος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας ανά τύπο συλλέκτη και γωνία κλίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο.\\  
 +Ακόμη και ως προς την χρήση του κτηρίου, ο πίνακας 5.9. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε χρήση κτηρίου του τριτογενούς τομέα που έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας (νοσοκομεία, κλινικές κ.τ.λ.). 
 + 
 +**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο βαθμός απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών μεταβάλλεται ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση λειτουργίας του. Σε περίπτωση σημαντικής και εμφανούς κακοσυντήρησης (π.χ. ύπαρξη διαρροών κ.τ.λ.), καθώς και φθορών στη συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης του ηλιακού συλλέκτη λαμβάνεται <color #ed1c24>μειωμένος κατά 20%</color>
 + 
 \\ \\
 \\ \\
manual/step5/hliakos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:11 από stavros