Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step6:scenarios

Σενάρια Εξοικονόμησης

 • Μπορείτε να επιλέξετε έως 3 Σενάρια Εξοικονόμησης
 • Για κάθε σενάριο μπορείτε να ενεργοποιήσετε 1 ή περισσότερες επεμβάσεις
 • Όταν ολοκληρώσετε τα σενάρια πατάτε “Υπολογισμός” για να ξανα-υπολογιστεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας
 • Βλέπετε τα αποτελέσματα στην καρτέλα “Ενεργειακή Κατάταξη”
 • Τα σενάρια περιλαμβάνονται στο αρχείο xml που κατεβάζετε
 • Αν πάτε πίσω στο κτίριο χωρίς να κάνετε κάποια αλλαγή, τα σενάρια παραμένουν ως έχουν
 • Αν πάτε πίσω και αλλάξετε το κτίριό σας, τα σενάρια σβήνονται και θα πρέπει να τα ξαναδηλώσετε

Για ευκολία του χρήστη έχουμε ομαδοποιήσει τις επεμβάσεις στις εξής κατηγορίες:

1. Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών (τοίχοι) σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

 • Στο xml μεταβάλλονται μόνο οι τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Δεν μεταβάλλονται οι τοίχοι σε επαφή με ΜΘΧ, ούτε οι μεσοτοιχίες.
 • Επιλέγετε τύπο θερμομόνωσης (κατά ΚΝΚ ή ΚΕΝΑΚ) και συμπληρώνεται η τιμή του συντελεστή U, από τις ΤΟΤΕΕ (ανάλογα την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο). Την τιμή αυτή μπορείτε να την αλλάξετε, αν ξέρετε τον ακριβή συντελεστή U.
 • Το κόστος αρχικοποιείται στα 50 €/τμ. το οποίο επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε.

2. Θερμομόνωση οροφών σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

 • Στο xml μεταβάλλονται μόνο οι οροφές σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Δεν μεταβάλλονται οροφές σε επαφή με ΜΘΧ.
 • Επιλέγετε τύπο θερμομόνωσης (κατά ΚΝΚ ή ΚΕΝΑΚ) και συμπληρώνεται η τιμή του συντελεστή U, από τις ΤΟΤΕΕ (ανάλογα την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο). Την τιμή αυτή μπορείτε να την αλλάξετε, αν ξέρετε τον ακριβή συντελεστή U.
 • Το κόστος αρχικοποιείται στα 40 €/τμ. το οποίο επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε.

3. Θερμομόνωση δαπέδων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

 • Στο xml μεταβάλλονται μόνο τα δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πυλωτές). Δεν μεταβάλλονται δάπεδα σε επαφή με ΜΘΧ ή το έδαφος.
 • Επιλέγετε τύπο θερμομόνωσης (κατά ΚΝΚ ή ΚΕΝΑΚ) και συμπληρώνεται η τιμή του συντελεστή U, από τις ΤΟΤΕΕ (ανάλογα την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο). Την τιμή αυτή μπορείτε να την αλλάξετε, αν ξέρετε τον ακριβή συντελεστή U.
 • Το κόστος αρχικοποιείται στα 40 €/τμ. το οποίο επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε.

4. Αντικατάσταση Διαφανών Επιφανειών

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις 4 κατηγορίες διαφανών επιφανειών που θέλετε να αντικαταστήσετε:

 • Αντικατάσταση ανοιγόμενων κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση μη ανοιγόμενων κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση ανοιγόμενων προσόψεων
 • Αντικατάσταση μη ανοιγόμενων προσόψεων

Μπορείτε να επιλέξετε όσους τύπους διαφανών θέλετε. Στο xml θα αντικατασταθούν όλα τα διαφανή που ανήκουν στους τύπους που επιλέξατε.

Για κάθε τύπο διαφανούς επιλέγετε τύπο πλαισίου και τύπο υαλοπίνακα και υπολογίζονται ο νέος συντελεστής θεμοπερατότητας U και ο νέος συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους g από τους πίνακες 3.12, 3.16 και 3.17 της ΤΟΤΕΕ-1. Επίσης υπολογίζεται η διείσδυση αέρα από κουφώματα V για τα κουφώματα που θα αντικατασταθούν. Ο διείσδυση που υπολογίζεται για τα νέα κουφώματα προστίθεται με την διείσδυση των κουφωμάτων που δεν αλλάζουν και μεταφέρεται στο xml. Και τις 3 τιμές (U, g, V) μπορείτε να τις τροποποιήσετε.

5. Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης με νέο λέβητα

Επιλέγετε καύσιμο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ), ισχύ, βαθμό απόδοσης και κόστος (ενδεικτική τιμή 5000€).

Για την ώρα δεν μπορείτε να αλλάξετε βαθμό απόδοσης δικτύου, και τερματικών μονάδων, σύντομα θα είναι διαθέσιμο

6. Αντικατάσταση συστήματος ψύξης με αντλία θερμότητας

Επιλέγετε ισχύ, EER και κόστος (ενδεικτική τιμή 5000€) για την νέα αντλία θερμότητας

Για την ώρα δεν μπορείτε να αλλάξετε βαθμό απόδοσης δικτύου, και τερματικών μονάδων, σύντομα θα είναι διαθέσιμο

7. Τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη για παραγωγή ΖΝΧ

 • Επιλέγετε τύπο ηλιακού, γωνία κλίσης και πόλη και υπολογίζεται ο συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας (αν θέλετε μπορείτε να τον τροποποιήσετε)
 • Δηλώνετε επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη
 • Αν θέλετε, τροποποιείτε τις αρχικές τιμές προσανατολισμού (180°), σκιασμού (F=1), κόστους (300 €/τμ.)

8. Φωτισμός

Μόνο για κτίρια τριτογενούς τομέα

 • Η ισχύς αρχικοποιείται με την ισχύ του υπάρχοντος κτιρίου
 • Η περιοχή ΦΦ, υπολογίζεται αναλυτικά από τις διαφανείς επιφάνειες που έχετε δηλώσει και τις σχέσεις τις παραγράφου 5.1.3.2 της ΤΟΤΕΕ-1
 • Επιλέγετε τύπο αυτοματισμών ΦΦ και κίνησης
 • Σημειώνετε αν υπάρχουν σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας, φωτισμός ασφαλείας, σύστημα εφεδρείας
 • Δηλώνετε κόστος επεμβάσεων φωτισμού

manual/step6/scenarios.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/06/04 17:54 από stavros