Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:thermansi

Θέρμανση

Εργαλείο Υπολογισμού ΒΑ Λέβητα

Συνολικός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης

ngen = nsΚΘ * ng1 * ng2

Οπου,

nsΚΘ εποχιακός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης ng1 συντελεστης υπερδιαστασιολόγησης ng2 συντελεστης μονωσης

Εποχιακός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης

Ο εποχιακός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης nsΚΘ προκύπτει από την σχέση:

nsΚΘ = ngm * ng0, όπου:
ngmΠραγματικός ΒΑ της μονάδαςΠροκύπτει από το φύλλο συντήρησης λέβητα, εναλλακτικά αν δεν υπάρχει προκύπτει από τον πίνακα 4.2β
ng0Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό ΒΑΠροκύπτει από τον πίνακα 4.2γ

Υπολογισμός μέγιστης απαιτούμενης θερμικής ισχύος

H μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς Pgen της μονάδας θέρμανσης του κτηρίου προκύπτει από την σχέση:

Pgen = (A * Um * 1,5 + V/3) * ΔΤ (W), όπου:
Pgen (W)η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς της μονάδας θέρμανσης του κτηρίου (προσοχή, του κτιρίου όχι της ΘΖ)
A (m2)η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος
Um (W/(m2.K)ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας
ΔΤ (οC ή Κ)η διαφορά της θερμοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήματος
V (m3/hr)η συνολική προσαγωγή νωπού αέρα στον θερμαινόμενο χώρο

Υπολογισμός εξωτερικής επιφάνειας Α

Α = Π * Υ + Εδ + Εο (m2), οπου:
ΠΠεριμετρος κτιριου που εξυπηρετεί ο λέβητας (όχι της ΘΖ ή του διαμερίσματος)
ΥΥψος κτιριου που εξυπηρετεί ο λέβητας
ΕδΕμβαδον δαπεδου κτιρίου που εξυπηρετεί ο λέβητας
ΕοΕμβαδον οροφης κτιρίου που εξυπηρετεί ο λέβητας

Τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας Um

Um = 3,50για κτιρια χωρις θερμομονωση, ολες οι κλιματικες ζωνες
Um = 1,55για κτιρια με ΚΘΚ, ζωνη Α
Um = 1,20για κτιρια με ΚΘΚ, ζωνη Β
Um = 0,95για κτιρια με ΚΘΚ, ζωνη Γ
Um = τιμη χρηστηγια κτιρια με ΚΕΝΑΚ

Τιμες διαφοράς θερμοκρασίας ΔΤ

ΔΤ= 18για την κλιματική ζώνη Α
ΔΤ= 20για την κλιματική ζώνη Β
ΔΤ= 23για την κλιματική ζώνη Γ
ΔΤ= 28για την κλιματική ζώνη Δ

Υπολογισμός προσαγωγής νωπού αέρα

V = Eκτ * ΝΑ (m3/hr), όπου:
Εκτ (m2)το Εμβαδό κτιρίου που θερμαινεται από τον λέβητα
NA (m3/hr/m2)ο απαιτούμενος νωπός αέρας ανά χρήση κτιρίου, προκύπτει από τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-1

Θεωρητικό Σύστημα

Σε περίπτωση που το προς επιθεώρηση κτίριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται οτι θερμαίνεται με τοπικές ηλεκτρικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση πατώντας “Θεωρητικό Σύστημα” συμπληρώνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Παραγωγή
ΤύποςΤοπικές ηλεκτρικές μονάδες
ΠηγήΗλεκτρισμός
Ισχύς0
Β.Α.1
Δίκτυο Διανομής
Β.Α.1
Τερματικές Μονάδες
Β.Α.0.94
Βοηθητικές Μονάδες
Ισχύς0 KW

manual/step5/thermansi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/03/28 15:37 από sivann