Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:psyxi

Ψύξη

Κτίριο Αναφοράς

Σε περίπτωση που το προς επιθεώρηση κτίριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης, θεωρείται ότι ψύχεται όπως το Κτίριο Αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση πατώντας “Κτίριο Αναφοράς” συμπληρώνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Παραγωγή
ΤύποςΑερόψυκτη Α.Θ.
ΠηγήΗλεκτρισμός
Ισχύς0
Για κτίρια κατοικίαςEER=3, % κάλυψης=0.5
Για κτίρια τριτογενή τομέαEER=2.8, % κάλυψης=1
Δίκτυο Διανομής
Β.Α.1
Τερματικές Μονάδες
Β.Α.0.93
Βοηθητικές Μονάδες
Ισχύς0

manual/step5/psyxi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/29 19:57 από sivann