Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:mixanikos

Μηχανικός Αερισμός

Κτίριο Αναφοράς
Οι απαιτήσεις νωπού αέρα του Κτιρίου Αναφοράς υπολογίζονται από τον Πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-1 και λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια της Θ.Ζ. (τ.μ.) και την χρήση της.

Η ειδική ηλεκτρική ισχύς λαμβάνεται ίση με τη μονάδα, Event = 1 KW/m3/hr

manual/step5/mixanikos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:35 από sivann