Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:epifaneies

Επιφάνειες και Όγκοι

Επιφάνειες: Οι επιφάνειες (συνολική = θερμαινόμενη = ψυχόμενη) υπολογίζονται από το άθροισμα των επιφανειών των Θερμικών Ζωνών που έχουν δηλωθει

Όγκοι: Οι όγκοι (συνολικός = θερμαινόμενος = ψυχόμενος) υπολογίζονται από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας κάθε Θ.Ζ. με το μεικτό ύψος της Θ.Ζ. Αν οι επιφάνειες και οι όγκοι είναι διαφορετικοί, μπορείτε να τους τροποποιήσετε.

Σημείωση: Στην περίπτωση κατοικίας, τα εμβαδά και οι όγκοι υπολογίζονται με συντελεστή 0.5

manual/step4/epifaneies.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:50 από stavros