Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:edafos

Σε επαφή με το έδαφος

Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται

  • οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα) σε επαφή με το έδαφος
  • κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχοι) σε επαφή με το έδαφος
α/αΑύξων αριθμός δομικού στοιχείου
ΘΖΘερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια
ΠερίγραμμαΠερίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια (μόνο για κατακόρυφες επιφάνειες)
ΤύποςΔάπεδο ή Τοίχος
ΠεριγραφήΠεριγραφή δομικού
ΕμβαδόνΣτην περίπτωση δαπέδου, είναι το εμβαδόν που δηλώνει ο χρήστης. Στην περίπτωση τοίχου υπολογίζεται το εμβαδόν του τοίχου σε επαφή με το έδαφος
UΣυντελεστής θερμοπερατότητας δομικού. Προκύπτει από τον τύπο δομικού που έχει επιλεγεί στην αρχικοποίηση κτιρίου.
Κάτω / Άνω βάθοςΓια οριζόντια και κατακόρυφα δομικά (βλ. παρακάτω για τρόπο υπολογισμού
ΠερίμετροςΜόνο για τα οριζόντια δομικά δηλώνεται η εκτεθειμένη περίμετρος της πλάκας σε επαφή με το έδαφος (το τμήμα της πλάκας που δεν έρχεται σε επαφή με όμορρα θερμαινόμενα κτίρια)

Τρόπος υπολογισμού άνω/κάτω βάθους

  • στην περίπτωση οριζόντιου δομικού στοιχείου σε σταθερό βάθος z, τότε το κάτω βάθος λαμβάνεται z
  • στην περίπτωση οριζόντιου δομικού στοιχείου σε μεταβλητό βάθος από z1 έως z2, τότε λαμβάνεται σταθμισμένο βάθος z=(z1+z2)/2
  • στην περίπτωση κατακόρυφου δομικού στοιχείου σε επαφή με κεκλιμένο έδαφος που ξεκινά από ύψος z1 και εκτείνεται σε βάθος z2, το z1 θεωρείται κάτω βάθος και το z2 θεωρείται άνω βάθος

manual/step4/edafos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:50 από stavros