Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:diafaneis

Διαφανείς Επιφάνειες

Στον πίνακα Διαφανών Επιφανειών μπορείτε να δείτε συνοπτικά όλα τα διαφανή του κτιρίου σας, και να τροποποιήσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας Διαφανών Επιφανειών
α/αΑύξων αριθμός διαφανούς
Θ.Ζ.Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η διαφανής επιφάνεια
ΠερίγραμμαΠερίγραμμα στο οποίο ανήκει τη διαφανής επιφάνεια
ΤύποςΑνοιγόμενο / Μη ανοιγόμενο, Κούφωμα / Πρόσοψη
ΠεριγραφήΕλεύθερο κείμενο
γ (deg)Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά
β (deg)Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο
Μήκος (m)Το μήκος της διαφανούς επιφάνειας
Ύψος (m)Το ύψος της διαφανούς επιφάνειας
Επιφάνεια (m2)Το εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας
UwΣυντελεστής θερμοπερατότητας
gwΣυντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους
VinfΔιείσδυση αέρα από χαραμάδες

Σκιασμοί διαφανών επιφανειών


Εμπόδιο ορίζοντα: Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ανοίγματος με την άνω παρειά του εμποδίου. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών εμποδίων με διαφορετικό ύψος, κατά παραδοχή (ΤΟΤΕΕ20701-1, σελ 73) υπολογίζεται μια μέση γωνιά εμποδίου ορίζοντα για τα αδιαφανή με ίδιο προσανατολισμό. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία εμποδίου ορίζοντα. Οι συντελεστές σκίασης ορίζοντα υπολογίζονται από τον πίνακα [3.18] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδιο από προβόλους: Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο του εξεταζόμενου ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματος με το πέρας του προβόλου. Μια διαφανής επιφάνεια μπορεί να έχει σκίαση από προβόλους με 3 διαφορετικούς τρόπους.

  • Τον πρόβολο της πλευράς στην οποία ανήκει
  • Πρόβολο διαφανούς (πχ. τέντα ή στέγαστρο διαφανούς) το οποίο δηλώνεται στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς
  • Τον πρόβολο που δημιουργείται από την εσοχή διαφανούςΠροφανώς η μεγαλύτερη γωνία προβόλου είναι αυτή βάσει της οποίας θα υπολογιστεί ο συντελεστής σκιασμού. Στην περίπτωση που ένα διαφανές έχει πρόβολο μόνο κατά ένα τμήμα του, υπολογίζεται μια σταθμισμένη γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου. Οι συντελεστές σκίασης προβόλου υπολογίζονται από τον πίνακα [3.19] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία προβόλου, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδιο από τέντες: Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματός με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας, λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές: Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες, έτσι και εδώ πλευρικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν

  • από πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης
  • από πλευρικές προεξοχές του περιγράμματος
  • από την εσοχή του ανοίγματος

Ο συντελεστής σκιασμού θα υπολογιστεί με βάση την πλευρική προεξοχή με τη μεγαλύτερη γωνία. Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες έτσι και εδώ, για κάθε άνοιγμα μπορεί να προκύψουν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παραπάνω μεθοδολογία για τον υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σκίασης.

Οι συντελεστές σκίασης από πλευρικές προεξοχές υπολογίζονται από τον πίνακα [3.20] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

manual/step4/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:42 από sivann