Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:geometrika

Γεωμετρικά στοιχεία κτιρίου

Ύψος μεικτό: Είναι το ύψος από το πάνω μέρος της κάτω πλάκας μέχρι το κάτω μέρος της άνω πλάκας του προς επιθεώρηση κτιρίου.
Ύψος καθαρό: Είναι το ύψος από το πάνω μέρος της κάτω πλάκας μέχρι το κάτω μέρος της άνω πλάκας του προς επιθεώρηση κτιρίου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης από προβόλους.

Άνω στάθμη διαφανών (πρέκι): Συμπληρώνετε την επικρατούσα άνω στάθμη των διαφανών επιφανειών. Η τιμή αυτή αρχικοποιεί την άνω στάθμη όλων των διαφανών επιφανειών της ΘΖ και μπορεί να αλλαχθεί στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης διαφανούς από προβόλους.

Εσοχή Διαφανών: Πρόκειται για την εσοχή των διαφανών από την εξωτερική επιφάνεια του κελύφους. Η τιμή αυτή αρχικοποιεί την εσοχή όλων των διαφανών επιφανειών της ΘΖ και μπορεί να αλλαχθεί στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης διαφανούς από προβόλους και πλευρικές προεξοχές.

Ποσοστό φέροντος οργανισμού: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, το εμβαδό του μπορεί να ληφθεί από αντίστοιχο πίνακα της τεχνικής οδηγίας, ως ποσοστό επί της όψης του κτηρίου. Ως «γωνιακό κτίριο» ορίζεται αυτό που έχει ελεύθερες τουλάχιστον δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρικές όψεις, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως «μη γωνιακό κτήριο».

Ύψος κτιρίου πάνω από την οροφή:Εδώ συμπληρώνετε το ύψος του κτιρίου επάνω από την οροφή της εξεταζόμενης όψης. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γωνίας σκίασης από εμπόδια ορίζοντα και πλευρικές προεξοχές.|

manual/step3/geometrika.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2017/12/16 10:58 από sivann