Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:epafes

Επαφές

Εδώ δηλώνετε τμήματα του περιγράμματος που βρίσκονται σε επαφή

  • με Μη Θερμαινόμενο Χώρο (ΜΘΧ)
  • με όμορα κτίρια (μεσοτοιχίες) ή αδιαβατικές επιφάνειες (θερμαινομενοι χώροι του ίδιου ή διπλανού κτιρίου) και
  • με το έδαφος.

Κάθε επαφή περιγράφεται με δύο γραμμές στον Πίνακα Τιμών:

  • Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στην αρχή της επαφής
  • Η δεύτερη γραμμή αναφέρεται στο τέλος της επαφής

Για παράδειγμα, μια επαφή με ΜΘΧ δηλώνεται ως εξής:

Επίσης μπορείτε να δηλώσετε επαφές με μεταβλητό ύψος, πχ. μια επαφή σε κεκλιμένο έδαφος δηλώνεται ως εξής:

Για παράδειγμα, το κτίριο ΑΒΓΔΕΖΑ, που βρίσκεται σε επαφή με μεσοτοιχία στις πλευρές ΒΓ και ΖΑ, και σε επαφή με ΜΘΧ στις πλευρές ΔΕΖ, σχεδιάζεται ώς εξής:

Οδηγίες σχεδίασης

  • Τα σημεία αρχής και τέλους της επαφής δηλώνονται με click πάνω στο περίγραμμα
  • Η επαφή φαίνεται στο περίγραμμα με σκίαση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
Πίνακας τιμών
ΤύποςΕπιλέγετε τον τύπο της επαφής, υποχρεωτικό πεδίο
Σημείο αναφοράςΓωνιακό σημείο αναφοράς του περιγράμματος, συμπληρώνεται αυτόματα
ΑπόστασηΑπόσταση του σημείου αρχής/τέλους της επαφής με το σημείο αναφοράς
Στάθμη αρχήςΗ κατω στάθμη στην αρχή της επαφής
Ύψος αρχήςΗ άνω στάθμη στην αρχή της επαφής
Στάθμη τέλουςΗ κατω στάθμη στο τέλος της επαφής
Ύψος τέλουςΗ άνω στάθμη στο τέλος της επαφής

manual/step3/epafes.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/02/27 11:16 από stavros