Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:diafaneis

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step3:diafaneis [2018/03/28 12:08]
sivann [Διαφανείς Επιφάνειες]
manual:step3:diafaneis [2019/03/19 11:30] (τρέχουσα)
sivann
Γραμμή 63: Γραμμή 63:
  
   * Εμδαδό διαφανούς ​ A<​sub>​w</​sub>​ = L * (H - H<​sub>​rb</​sub>​)   * Εμδαδό διαφανούς ​ A<​sub>​w</​sub>​ = L * (H - H<​sub>​rb</​sub>​)
- 
   * Περίμετρος υαλοπίνακα L-g = Φ*2*(Η - 2*K - Π - H<​sub>​rb</​sub>​) + 2*(L-2*K)   * Περίμετρος υαλοπίνακα L-g = Φ*2*(Η - 2*K - Π - H<​sub>​rb</​sub>​) + 2*(L-2*K)
- 
   * Εμβαδό πλαισίου A<​sub>​f</​sub>​ =(L<​sub>​g</​sub>​ * K) + (Π * L)   * Εμβαδό πλαισίου A<​sub>​f</​sub>​ =(L<​sub>​g</​sub>​ * K) + (Π * L)
- 
   * Εμβαδό υαλοπίνακα A-g = A<​sub>​w</​sub>​ - A<​sub>​f</​sub>​   * Εμβαδό υαλοπίνακα A-g = A<​sub>​w</​sub>​ - A<​sub>​f</​sub>​
- 
   * Εμβαδό επικαθήμενου ρολού (εφόσον υπάρχει) Α<​sub>​rb</​sub>​ = L * H<​sub>​rb</​sub>​   * Εμβαδό επικαθήμενου ρολού (εφόσον υπάρχει) Α<​sub>​rb</​sub>​ = L * H<​sub>​rb</​sub>​
- 
   * Ποσοστό πλαισίου F-f = A-f / A-w   * Ποσοστό πλαισίου F-f = A-f / A-w
  
Γραμμή 77: Γραμμή 72:
  
   * Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος:​ U<​sub>​w</​sub>​ = [(A<​sub>​f</​sub>​ * U<​sub>​f</​sub>​)+(A-g * U<​sub>​g</​sub>​)+(L<​sub>​g</​sub>​ * Ψ<​sub>​g</​sub>​)+(A<​sub>​rb</​sub>​ * U<​sub>​rb</​sub>​)] / A<​sub>​w</​sub>​   * Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος:​ U<​sub>​w</​sub>​ = [(A<​sub>​f</​sub>​ * U<​sub>​f</​sub>​)+(A-g * U<​sub>​g</​sub>​)+(L<​sub>​g</​sub>​ * Ψ<​sub>​g</​sub>​)+(A<​sub>​rb</​sub>​ * U<​sub>​rb</​sub>​)] / A<​sub>​w</​sub>​
- 
   * Συντελεστης θερμ/​τας κουφώματος με το ρ/ε σε κλειστή θέση: U<​sub>​w</​sub>,​rb = 1 / [1/​U<​sub>​w</​sub>​ + R<​sub>​rb</​sub>​]   * Συντελεστης θερμ/​τας κουφώματος με το ρ/ε σε κλειστή θέση: U<​sub>​w</​sub>,​rb = 1 / [1/​U<​sub>​w</​sub>​ + R<​sub>​rb</​sub>​]
- 
   * Διορθωμένος ​ συντελεστής ​ θερμοπερατότητας ​ κουφώματος ​ με  ρολό ​ ή  εξώφυλλο:​ Uw,cor = (1-f<​sub>​rb</​sub>​) * U<​sub>​w</​sub>​ + f<​sub>​rb</​sub>​ * U<​sub>​w</​sub>,​rb   * Διορθωμένος ​ συντελεστής ​ θερμοπερατότητας ​ κουφώματος ​ με  ρολό ​ ή  εξώφυλλο:​ Uw,cor = (1-f<​sub>​rb</​sub>​) * U<​sub>​w</​sub>​ + f<​sub>​rb</​sub>​ * U<​sub>​w</​sub>,​rb
     οπου **f<​sub>​rb</​sub>​ = 0,5** αν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο και **f<​sub>​rb</​sub>​ = 0** αν δεν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο     οπου **f<​sub>​rb</​sub>​ = 0,5** αν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο και **f<​sub>​rb</​sub>​ = 0** αν δεν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο
- 
   * Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους:​ g-w = 0.9 * g * (1 - F-f)   * Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους:​ g-w = 0.9 * g * (1 - F-f)
- 
   * Ο υπολογισμος της διεισδυσης αερισμου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα [3.26] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (σελ. 82). Απο τον πίνακα προκύπτει η διείσδυση αέρα ανά μονάδα επιφάνειας κουφώματος. Η διείσδυση αέρα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμο της διείσδυσης με την συνολική επιφάνεια του ανοίγματος   * Ο υπολογισμος της διεισδυσης αερισμου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα [3.26] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (σελ. 82). Απο τον πίνακα προκύπτει η διείσδυση αέρα ανά μονάδα επιφάνειας κουφώματος. Η διείσδυση αέρα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμο της διείσδυσης με την συνολική επιφάνεια του ανοίγματος
- 
 Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές
   * Διαφανείς επιφάνειες με ύψος < ή = 2μ θεωρούνται παράθυρα,​ και με ύψος > 2μ θεωρούνται πόρτες   * Διαφανείς επιφάνειες με ύψος < ή = 2μ θεωρούνται παράθυρα,​ και με ύψος > 2μ θεωρούνται πόρτες
manual/step3/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/03/19 11:30 από sivann