Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:diafaneis

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step3:diafaneis [2018/03/04 19:20]
stavros
manual:step3:diafaneis [2019/03/19 11:30]
sivann
Γραμμή 49: Γραμμή 49:
 ^U-f|Συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου| ^U-f|Συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου|
 ^U-g|Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα| ^U-g|Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα|
-^U_rb|Συντελεστής θερμοπερατότητας Επικαθήμενου ρολού|+^U<​sub>​rb</​sub>​|Συντελεστής θερμοπερατότητας Επικαθήμενου ρολού|
 ^g|Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπίνακα| ^g|Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπίνακα|
 ^Ψ-g|Γραμμική θερμοπερατότητα υαλοπίνακα| ^Ψ-g|Γραμμική θερμοπερατότητα υαλοπίνακα|
 ^L|Μήκος διαφανους| ^L|Μήκος διαφανους|
 ^H|Ύψος διαφανους| ^H|Ύψος διαφανους|
-^H_rb|Ύψος επικαθήμενου ρολού| +^H<​sub>​rb</​sub>​|Ύψος επικαθήμενου ρολού|
 ^Π|Ύψος πετάσματος| ^Π|Ύψος πετάσματος|
 ^Φ|Αριθμός φύλλων| ^Φ|Αριθμός φύλλων|
 ^Κ|Πλάτος πλαισίου| ^Κ|Πλάτος πλαισίου|
-^R_rb|Αεροστεγανότητα ρολού/​εξωφύλλου|+^R<​sub>​rb</​sub>​|Αεροστεγανότητα ρολού/​εξωφύλλου|
  
 **Ενδιάμεσοι υπολογισμοι** **Ενδιάμεσοι υπολογισμοι**
  
-  * Εμδαδό διαφανούς  ​A_w = L * (H - H_rb) +  * Εμδαδό διαφανούς  ​A<​sub>​w</​sub> ​= L * (H - H<​sub>​rb</​sub>​
- +  * Περίμετρος υαλοπίνακα L-g = Φ*2*(Η - 2*K - Π - H<​sub>​rb</​sub>​) + 2*(L-2*K) 
-  * Περίμετρος υαλοπίνακα L-g = Φ*2*(Η - 2*K - Π - H_rb) + 2*(L-2*K) +  * Εμβαδό πλαισίου ​A<​sub>​f</​sub> ​=(L<​sub>​g</​sub> ​* K) + (Π * L) 
- +  * Εμβαδό υαλοπίνακα A-g = A<​sub>​w</​sub> ​A<​sub>​f</​sub>​ 
-  * Εμβαδό πλαισίου ​A_f =(L_g * K) + (Π * L) +  * Εμβαδό επικαθήμενου ρολού (εφόσον υπάρχει) Α<​sub>​rb</​sub> ​= L * H<​sub>​rb</​sub>​
- +
-  * Εμβαδό υαλοπίνακα A-g = A_w A_f +
- +
-  * Εμβαδό επικαθήμενου ρολού (εφόσον υπάρχει) Α_rb = L * H_rb +
   * Ποσοστό πλαισίου F-f = A-f / A-w   * Ποσοστό πλαισίου F-f = A-f / A-w
  
 **Τελικοί Υπολογισμοί** **Τελικοί Υπολογισμοί**
  
-  * Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος: ​U_w = [(A_f U_f)+(A-g * U_g)+(L_g * Ψ_g)+(A_rb U_rb)] / A_w +  * Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος: ​U<​sub>​w</​sub> ​= [(A<​sub>​f</​sub> ​U<​sub>​f</​sub>​)+(A-g * U<​sub>​g</​sub>​)+(L<​sub>​g</​sub> ​* Ψ<​sub>​g</​sub>​)+(A<​sub>​rb</​sub> ​U<​sub>​rb</​sub>​)] / A<​sub>​w</​sub>​ 
- +  * Συντελεστης θερμ/​τας κουφώματος με το ρ/ε σε κλειστή θέση: ​U<​sub>​w</​sub>​,rb = 1 / [1/U<​sub>​w</​sub> ​R<​sub>​rb</​sub>​
-  * Συντελεστης θερμ/​τας κουφώματος με το ρ/ε σε κλειστή θέση: ​U_w,rb = 1 / [1/U_w R_rb] +  * Διορθωμένος ​ συντελεστής ​ θερμοπερατότητας ​ κουφώματος ​ με  ρολό ​ ή  εξώφυλλο:​ Uw,cor = (1-f<​sub>​rb</​sub>​) * U<​sub>​w</​sub> ​f<​sub>​rb</​sub> ​U<​sub>​w</​sub>​,rb 
- +    οπου **f<​sub>​rb</​sub> ​= 0,5** αν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο και **f<​sub>​rb</​sub> ​= 0** αν δεν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο
-  * Διορθωμένος ​ συντελεστής ​ θερμοπερατότητας ​ κουφώματος ​ με  ρολό ​ ή  εξώφυλλο:​ Uw,cor = (1-f_rb) * U_w f_rb U_w,rb +
-    οπου **f_rb = 0,5** αν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο και **f_rb = 0** αν δεν υπάρχει ρολό/​εξώφυλλο +
   * Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους:​ g-w = 0.9 * g * (1 - F-f)   * Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους:​ g-w = 0.9 * g * (1 - F-f)
- 
   * Ο υπολογισμος της διεισδυσης αερισμου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα [3.26] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (σελ. 82). Απο τον πίνακα προκύπτει η διείσδυση αέρα ανά μονάδα επιφάνειας κουφώματος. Η διείσδυση αέρα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμο της διείσδυσης με την συνολική επιφάνεια του ανοίγματος   * Ο υπολογισμος της διεισδυσης αερισμου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα [3.26] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (σελ. 82). Απο τον πίνακα προκύπτει η διείσδυση αέρα ανά μονάδα επιφάνειας κουφώματος. Η διείσδυση αέρα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμο της διείσδυσης με την συνολική επιφάνεια του ανοίγματος
- 
 Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές
   * Διαφανείς επιφάνειες με ύψος < ή = 2μ θεωρούνται παράθυρα,​ και με ύψος > 2μ θεωρούνται πόρτες   * Διαφανείς επιφάνειες με ύψος < ή = 2μ θεωρούνται παράθυρα,​ και με ύψος > 2μ θεωρούνται πόρτες
   * Κουφώματα με μονό υαλοπίνακα θεωρούνται οτι είναι χωρίς αεροστεγανότητα   * Κουφώματα με μονό υαλοπίνακα θεωρούνται οτι είναι χωρίς αεροστεγανότητα
   * Μη ανοιγόμενα κουφώματα ή μη ανοιγόμενες προσόψεις θεωρούνται ότι έχουν μηδενική διείσδυση αέρα   * Μη ανοιγόμενα κουφώματα ή μη ανοιγόμενες προσόψεις θεωρούνται ότι έχουν μηδενική διείσδυση αέρα
- 
  
 [[manual:​step3:​tents|{{:​manual:​step2:​book_previous.png?​nolink |}}]][[manual:​step3:​plevrika|{{:​manual:​step2:​book_next.png?​nolink |}}]] [[manual:​step3:​tents|{{:​manual:​step2:​book_previous.png?​nolink |}}]][[manual:​step3:​plevrika|{{:​manual:​step2:​book_next.png?​nolink |}}]]
manual/step3/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/03/19 11:30 από sivann