Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:dapeda

Δάπεδα

Εδώ δηλώνετε τα δάπεδα του προς επιθεώρηση κτιρίου.

ΕπιφάνειαΗ επιφάνεια δαπέδου σε σε τ.μ.
ΕπαφήΕπιλέγετε τύπο επαφής με αέρα, έδαφος ή ΜΘΧ
Συντελεστής UΣυμπληρώνεται αυτόματα απο το προφίλ, μπορείτε να τον αλλάξετε
Βάθος/ΠερίμετροςΑπαιτείται μόνο όταν υπάρχει επαφή με το έδαφος

Σημείωση 1: Βάθος
Στην περίπτωση κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος ή σε έδαφος με διαφορετικές στάθμες, το βάθος έδρασης της πλάκας θα λαμβάνεται ίσο με το μέσο όρο των διαφορετικών αποστάσεων της πλάκας από την τελική στάθμη εδάφους σε επαφή με το κτίριο. (ΤΟΤΕΕ-1 σελ.53)
Για παράδειγμα, στην απλή περίπτωση του παρακάτω σχήματος το βάθος έδρασης της πλάκας θα ληφθεί ίσο με z=(z1+z2)/2

Σημείωση 2: Περίμετρος
Για κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο η εκτεθειμένη περίμετρος της πλάκας ισούται με την περίμετρο της πλάκας, ενώ για κτήριο σε επαφή με άλλα θερμαινόμενα κτήρια η εκτεθειμένη περίμετρος ισούται με το άθροισμα των μηκών των πλευρών της που δεν έρχονται σε επαφή με τα όμορα θερμαινόμενα κτίσματα. Ομοίως, όταν από κάποια πλευρά της περιμέτρου της πλάκας υπάρχει μη θερμαινόμενος χώρος του κτιρίου, η πλευρά εκείνη δεν συνυπολογίζεται στο άθροισμα των μηκών των πλευρών της περιμέτρου. (ΤΟΤΕΕ-1 σελ.53)

Σημείωση 3: Κέλυφος
Τα δάπεδα μεταφέρονται στο κέλυφος με προσανατολισμό 0°, κλίση 180°, α=0, ε=0 και συντελεστές σκιασμού F=0

  • τα δάπεδα σε επαφή με αέρα και με ΜΘΧ μεταφέρονται στον πίνακα κελύφους “Αδιαφανείς επιφάνειες”
  • τα δάπεδα σε επαφή με το έδαφος μεταφέρονται στον πίνακα κελύφους “Σε επαφή με το έδαφος”

manual/step3/dapeda.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:39 από stavros